Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
GENETİK HASTALIKLAR VE DANIŞMANLIK HEM630 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Genetik biliminin tanımını yapar, temel genetik kavramları bilir.
2) Gen ve kromozomların temel yapısını bilir.
3) Kalıtımsal hastalıklara ait aktarım kalıplarını bilir.
4) Genetik danışmanın temel özelliklerini ve ilkelerini bilir ve uygular.
5) Genetik ve etik ilişkisini bilir.
  

Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1         
P2         
P3         
P4         
P5         
P6         
P7         
P8         
P9         
P10         
P11         
P12         
P13