Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE ÖZEL KONULAR HEM631 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Halk sağlığı açısından özel grupları tanımlar,
2) Halk sağlığı hemşiresinin farklı çalışma ortamlarındaki rollerini tanımlar ve hizmet sunum yaklaşımlarını tartışabilir,
3) Halk sağlığı hemşireliğinde özel gruplardaki hizmetlere yönelik güncel çalışmaları tartışabilir.
  

Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9     
P10     
P11     
P12     
P13