Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE YENİLİKLER HEM632 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Onkoloji Hemşireliği ile ilgili temel kavramları analiz eder,
2) Onkoloji Hemşireliği ile ilgili kavram, ilke ve kuralları bireysel ve mesleki yaşamında uygulayabilir,
3) Onkoloji Hemşireliği alanında öğrenilen becerileri uygulayabilir
  

Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9     
P10     
P11     
P12     
P13