Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İMGENİN SİYASETİ VE ESTETİĞİ RTS531 Birinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz) 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz)
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Şebnem Pala Güzel
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) imge ve hareketli imgenin sanat felsefe ve siyasetle ilişkisindeki temel kavram ve tartışmalara ilişkin bir kavrayış geliştirme fırsatı bulurlar.
2) imgenin estetiği ve siyasetine yönelik farklı kuramsal duruşları tespit edebilir ve üzerine düşünebilirler.
3) farklı bağlamlarda imgenin kavramsal ve kuramsal diline ilişkin somut bir temel oluşturabilirler ve imgenin yeniden üretimi alımlanması sürecinde estetik siyaset ve teknolojinin karşılıklı etkileşimini analiz edip sentezleyebilirler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERyok.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Görünen Görünmeyen İmge / İmge anti-imge
2. Hafta İmge: Estetik ve Sanat Felsefesi
3. Hafta İmge ve Sanat Eserinin kökeni
4. Hafta İmgenin Ontolojisi
5. Hafta Sinematografik İmge
6. Hafta Medya ve poetik
7. Hafta İmgenin Semiyotiği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İkonoloji: İmge, Metin ve İdeoloji
10. Hafta İmge ve Yorumsama
11. Hafta Temsil: Estetik ve Politik
12. Hafta Alımlama: Esteteik ve Artistik Eksenler
13. Hafta Alımlama: Baskın, Müzakereci, Muhalif
14. Hafta Görsel Kültür ve Görsel Temsil
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAsa Berger, Arthur. 1984. Signs in Contemporary Culture. NewYork: Longman.
Deleuze Gilles. 2014 Sinema I Hareket-İmge (Çev.Soner Özdemir).İstanbul:Norgunk.
Deleuze Gilles & Felix Guattari. 2014. A Thousand Plateaus (Trans. Brain Massumi) Bloomsbury Press.
Eco, Umberto. 1979. A Theory of semiotics. Bloomington Indiana University Press
Eco, Umberto. 2012. Güzelliğin Tarihi (Çev. Ali Cevat Akkoyunlu).İsatnbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
Eco, Umberto. 2009. Çirkinliğin Tarihi (Çev. Tankut Gökçe).Istanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
Foucault, Michel. 1970 The Order of Things (trans. Anon). London: Routledge
Heiddeger, Martin. The Origin of Work of Art. Cambridge University Press.
Jauss, Hans Herbert. 1982.Toward an Aesthetic of Reception (Trans. Timothy Bahti) Minneapolis: University of Minnesota Press.
Mitchell, W. J. T. 1986 Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago: The University of Chicago Press.
Panofsky, Erwing. 1972. Studies in Iconology. Oxford: Westview Press.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Ödev140
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1  X    
P2  X    
P3     
P4     
P5  X    
P6  X    
P7     
P8  X   X   X
P9  X   X   X
P10  X   X   X
P11  X   X   X
P12  X   X   X
P13     
P14     
P15  X   X   X
P16  X    
P17    X   X
P18  X   X   X
P19    X  
P20  X   X   X
P21     
P22  X   X   X
P23     
P24  X   X   X