Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MEDYA SOSYOLOJİSİ RTS543 --- 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Lütfi Doğan Tılıç
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) medya sosyolojisinin temel kavram ve teorilerini öğrenir.
2) ulusal, bölgesel ve küresel konuları eleştirel bir perspektiften yorumlayabilecektir
3) sosyoloji ve siyaset bilimi disiplinlerinin belli kavramlarını medya merkezli bir bakış açısı ile değerlendirebilecektir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Modernleşme ve kitle iletişimi
2. Hafta Yeni dünya düzeni, kültürel emperyalizm
3. Hafta Kamusal alan- özel alan ayrımı
4. Hafta Mahremiyet
5. Hafta Kimlik, medya ve gündelik yaşam
6. Hafta Habitus, alan ve farklı sermaye türleri
7. Hafta Hakikat inşası ve medya
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Göç ve medya
10. Hafta Görsel kültür ve medya
11. Hafta Yeni medya
12. Hafta Alternatif medya ve yurttaş gazeteciliği
13. Hafta Medya okuryazarlığı
14. Hafta Türkiye'de iletişim araştırmaları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAlankuş, Sevda. (Der.) (2003) Gazetecilik ve Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
Binark, Mutlu. (2005) "Ulusaşırı Türk-Etnik Yerel Medyası ve Aidiyet Tasarımlarının İnşaasında Rolü" Yurtdışındaki Türk Medyası Sempozyum Kitabı. (Der. Abdülrezak Altun). Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. 18-30.
Binark, Mutlu. (2003) "Etnik Sohbet Odasındaki Buluşmalar ve Kimlik Oyunları" (15. Yazı) Kültür ve Modernite. (Der. Gönül Pultar, Emine O.İncirlioğlu ve Bahattin Akşit).İst: Tetragon Yayınları. 357-380.
Bourdieu, Pierre. (2006 ) Pratik Nedenler. (Çev.Hülya Tufan Tanrıöver). İstanbul: Hil Yayınları.
Field, John. (2006) Sosyal Sermaye. (Çev. Bahar Bilgen ve Bayram Şen). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Hall, Stuart. (2002) "İdeoloji ve İletişim Kuramı". Medya Kültür Siyaset içinde (Der. Süleyman İrvan). Ankara: Alp Yayınevi.
Lefebvre,Henri. (1998) Modern Dünyada Gündelik Hayat. (Çev. Işın Gürbüz). İstanbul: Metis Yayınları.
Lundby, Knut ve Helge Ronning. (2002) ?Medya-Kültür-İletişim: Medya Kültürü Aracılığıyla Modernliğin Yorumlanışı?. Medya Kültür Siyaset içinde (Der. Süleyman İrvan). Ankara: Alp Yayınevi. S. 5-27.
Radway, Janice. 1995) "İdeolojik çakışmaların Tanımlanması: Kitle Kültürü, Analitik Yöntem ve Siyasal Pratik". (Kadın ve Popüler Kültür içinde (Der. Süleyman İrvan ve Mutlu Binark). Ankara: Ark Yayınevi.
Robins, Kevin. (1999) İmaj. Görmenin Kültür ve Politikası. (Çev. Nurçay Türkoğlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Schiller, Herbert. (1993) Zihin Yönlendirenler. (Çev. Cevdet Cerit). İstanbul: Pınar Yayınları.
Tomlinson, John. (1999) Kültürel Emperyalizm. Eleştirel Bir Giriş. (Çev. Emrehan Zeybekoğlu) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Tomlinson, John. (2004) Küreselleşme ve Kültür. (Çev. Arzu Eker). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Devam110
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1  X   X   X
P2  X   X   X
P3     
P4  X   X   X
P5  X   X   X
P6     
P7     
P8  X   X   X
P9  X   X   X
P10  X   X   X
P11  X   X   X
P12  X   X   X
P13     
P14     
P15  X   X   X
P16  X   X   X
P17  X   X   X
P18  X   X   X
P19     
P20  X   X   X
P21  X   X   X
P22  X   X   X
P23     
P24  X   X   X