Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TELEVİZYON ESTETİĞİ RTS548 --- 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Ahmet Şükrü Künüçen
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) estetik sözcüğünün ne anlama geldiğini bilir.
2) televizyonun estetik gereklerini ve potansiyelini tanır.
3) estetik öğelerin işlevlerini ve bunların etkili iletişimde kullanım biçimlerini öğrenir.

DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Ders hakkında bilgilendirme ve derse giriş
2. Hafta Sanat, sanatçı, sanat eseri ve güzellik kavramı
3. Hafta Estetik kavramı ve estetiğin görüntü sanatlarıyla ilişkilendirilmesi
4. Hafta Estetik: Yaşam ve medya
5. Hafta Elektronik görüntünün yeni anlatım biçimleri
6. Hafta Platon'un Mağarasından "Görüntü Dünyası"
7. Hafta Görüntü sanatlarında görüntü-gerçeklik ilişkisi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Televizyon estetiğininin görüntü boyutu ve ses boyutu.
10. Hafta Görüntü estetiğinin temel öğeleri: Işık, uzay, renk, zaman, hareket, ses
11. Hafta Estetik bir öğe olarak ışık
12. Hafta Renk: Rengin fiziksel ve öznel algılanması. Rengin görüntüde iletişim işlevleri
13. Hafta Uzay (Yüzeyin Sınırlanışı) ve görüntü boyutu
14. Hafta Zaman ve hareket
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAREdmonds, Robert. The Sights and Sounds of Cinema and Television: How the Aesthetic Experience Influence Our Feelings. New York: Teachers College Press, 1982.
Kradağ, Çerkes. Görme Kültürü: Görüntüler Evreni. Doruk Yayımcılık, Ankara, 2004.
Kılıç, Levend. Video Sanatı: Eleştirel Yaklaşım. Hil Yayınları, İstanbul, 1995.
Kılıç, Levend. Görüntü Estetiği. İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2000.
Parsa, Seyide. Televizyon Estetiği. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Yayın No: 6, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1994.
Read, Herbert. Sanatın Anlamı. (Çev. Güner İnal ve Nuşin Asgari), ikinci baskı, İstanbul, 1974.
Sontag, Susan. Fotoğraf Üzerine. (Çev. Reha Akçakaya,), Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 1993.
Zettl, Herbert. Sight Sound Motion: Applied Media Aesthetics. California: Wadsworth Publishing Company, 1973. (Son basımı, üçüncü basım, 1998)
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Makale Sunuşu130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1  X   X   X
P2  X   X   X
P3  X   X   X
P4  X   X   X
P5     
P6     
P7     
P8  X   X   X
P9  X   X   X
P10  X   X   X
P11     
P12  X   X   X
P13     
P14  X   X   X
P15  X   X   X
P16  X   X   X
P17  X   X   X
P18     
P19     
P20  X   X   X
P21     
P22  X   X   X
P23  X   X   X
P24  X   X   X