Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİNLER VE UYG. TYÖ602 İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 6

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI1
YARIYILİkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS6
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Ahmet Demir
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ders kitaplarında bulunan metinleri çeşitli yönlerden değerlendirebilecek

2) Ders kitaplarında bulunan metinler üzerinde değişiklikler yapabilecek
3) Kendisi hedef kitlenin özelliklerine uygun metinler oluşturabilecek
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERyok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dersin tanıtımı, amaç ve kapsamı
2. Hafta Metin kavramı
3. Hafta Metin kavramı
4. Hafta Metin kavramı
5. Hafta Metin türü örnekleri
6. Hafta Metin türü örnekleri
7. Hafta Metin türü örnekleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Metinlerin dil öğretiminde kullanımı
10. Hafta Metinlerin dil öğretiminde kullanımı
11. Hafta Metinlerin dil öğretiminde kullanımı
12. Hafta Uygulamalar
13. Hafta Uygulamalar
14. Hafta Uygulamalar
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARBarın, E. (1992). Yabancılara Türkçe öğretiminde bir metod denemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Türkiyat araştırmaları, 1, 19-30.
Benhür, M. H. (2002). Türkçenin yabancılara öğretiminde tartışılmayan ana kavramlar. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Counsil For Cultural Comission.(2001) Common european framework of reference for language, learning, teaching, assesment. Cambridge: Cambridge University Press.
Demircan, Ö. (2002). Yabancı dil öğretim yöntemleri. İstanbul: Der Yayınevi.
Demirel, Ö. (2007). Yabancı dil öğretimi (3. basım). Ankara: Pegema Yayıncılık.
Dietrich, A. (2006). Amerikan üniversitelerinde Türkçe öğretim. Yazınsal Türler Uluslararası Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Hengirmen, M. (1993-a). Almanlara Türkçe öğretimi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Hengirmen, M. (1993-b). Yabancı dil öğretim yöntemleri ve tömer yöntemi. Ankara: Engin Yayınevi.
Hengirmen, M. (1993-c). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, 10, 5?9.
Johnson, K. (2001). An introduction to foreign language learning and teaching. Essex: Longman.
Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. (2. baskı). Ankara: Öncü Basımevi.
Richards, J. C. ve Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language teaching. New York: Cambridge University Press.
Yaylı, D. ve Yaylı, D. (2009). Yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemleri. D. Yaylı ve Y. Bayyurt (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi politika yöntem ve beceriler (s. 7?28). Ankara: Anı Yayıncılık.
Yabancılara Türkçe öğretimi için tasarlanmış ders kitapları
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sorun/Problem Çözme,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ödev120
Kitap Sunuşu120
Makale Sunuşu120
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9  X   X   X
P10  X   X   X
P11  X   X   X
P12     
P13  X   X   X
P14     
P15     
P16     
P17     
P18  X   X   X
P19  X   X   X