Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIM, YÖNTEM VE TEKNİKLER TYÖ603 Birinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz) 3 + 0 8

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz)
AKTS8
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Tülay Kuzu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikleri öğrenecek
2) Dil öğretiminde kullanılan yaklaşım yöntem ve teknikleri eleştirebilecek
3) Dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikleri sınıflayabilecek
4) Dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kullanım özelliklerine ilişkin yorum ve çıkarımlarda bulunabilecek
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERyok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dersin tanıtımı, amaç ve kapsamı
2. Hafta Dil öğretimi yaklaşımları
3. Hafta Dil öğretimi yaklaşımları
4. Hafta Dil öğretimi yaklaşımları
5. Hafta Dil öğretimi yöntemleri
6. Hafta Dil öğretimi yöntemleri
7. Hafta Dil öğretimi yöntemleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dil öğretimi teknikleri
10. Hafta Dil öğretimi teknikleri
11. Hafta Dil öğretimi teknikleri
12. Hafta Uygulamalar
13. Hafta Uygulamalar
14. Hafta Uygulamalar
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARBarın, E. (1992). Yabancılara Türkçe öğretiminde bir metod denemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Türkiyat araştırmaları, 1, 19-30.
Benhür, M. H. (2002). Türkçenin yabancılara öğretiminde tartışılmayan ana kavramlar. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Counsil For Cultural Comission.(2001) Common european framework of reference for language, learning, teaching, assesment. Cambridge: Cambridge University Press.
Demircan, Ö. (2002). Yabancı dil öğretim yöntemleri. İstanbul: Der Yayınevi.
Demirel, Ö. (2007). Yabancı dil öğretimi (3. basım). Ankara: Pegema Yayıncılık.
Dietrich, A. (2006). Amerikan üniversitelerinde Türkçe öğretim. Yazınsal Türler Uluslararası Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Hengirmen, M. (1993-a). Almanlara Türkçe öğretimi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Hengirmen, M. (1993-b). Yabancı dil öğretim yöntemleri ve tömer yöntemi. Ankara: Engin Yayınevi.
Hengirmen, M. (1993-c). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, 10, 5?9.
Johnson, K. (2001). An introduction to foreign language learning and teaching. Essex: Longman.
Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. (2. baskı). Ankara: Öncü Basımevi.
Richards, J. C. ve Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language teaching. New York: Cambridge University Press.
Yaylı, D. ve Yaylı, D. (2009). Yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemleri. D. Yaylı ve Y. Bayyurt (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi politika yöntem ve beceriler (s. 7?28). Ankara: Anı Yayıncılık.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİTartışma,Soru-Cevap,Anlatım,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Proje160
Toplam(%)100
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)100
Finalin Başarıya Oranı(%)0
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1       
P2  X   X   X   X
P3       
P4       
P5       
P6       
P7       
P8       
P9  X   X   X   X
P10  X   X   X   X
P11  X   X   X   X
P12       
P13  X   X   X   X
P14       
P15  X   X   X   X
P16       
P17       
P18       
P19