Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
EĞİTİM İSTATİSTİĞİ TYÖ605 Birinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz) 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz)
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Halil Giray Berberoğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sosyal bilim araştırmalarından nedensel karşılaştırmalı, korelasyonel ve deneysel desenlerde sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikleri SPSS kullanarak uygulamaya, sonuçlarını yorumlamaya ve raporlaştırmaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Temel kavramlar, araştırma deseni ve uygun istatistiğin seçimi
2. Hafta SPSS tanıtımı
3. Hafta Betimsel istatistikler ve ki-kare tesi
4. Hafta Gruplararası desenler için t-testi ve ANOVA
5. Hafta Gruplararası desenler için t-testi ve ANOVA
6. Hafta Gruplariçi desenler için t-testi, tek faktörlü ANOVA
7. Hafta Karışık desenler için ANOVA
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Korelasyon ve çoklu doğrusal regreyon analizi
10. Hafta Korelasyon ve çoklu doğrusal regreyon analizi
11. Hafta Ölçek geliştirmede kullanılan istatistikler
12. Hafta Ölçek geliştirmede kullanılan istatistikler
13. Hafta Parametrik olmayan istatistikler
14. Hafta Temel kavramlar, araştırma deseni ve uygun istatistiğin seçimi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARBüyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (9.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (İkinci baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. ( 2006). How to design and evaluate research in education (Sixth edition). Boston: McGraw-Hill Pub.

Green, S.B. & Salkind, N.J. ( 2005). Using SPSS for windows and macintosh: Analyzing and understanding data (Fourth edition). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Hovardaoğlu, S. (2004). Davranış bilimleri için istatistik. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk, Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik (2.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Tabachnick, B. G, & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (Fourth edition). Boston: Ally and Bacon.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi,Rapor Hazırlama,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ödev115
Uygulama/Pratik115
Proje115
Örnek Olay Sunumu115
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2  X
P3  X
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9  X
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17  X
P18  X
P19