Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TYÖ606 İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 5

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI1
YARIYILİkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS5
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Halil Giray Berberoğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bilimsel araştırma konusunda temel kavramları anlayabileceklerdir.
2) Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını öğrenebileceklerdir.
3) Bilimsel araştırma türlerini öğrenebileceklerdir.
4) Bilimsel bir araştırmayı nasıl inceleyeceği ve değerlendireceğini kavrayabileceklerdir.
5) Araştırma amacına en uygun araştırma modelinin belirleyerek, araştırma desenini oluşturabileceklerdir.
6) Bilimsel bir araştırmayı planlayabileceklerdir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Bilim Nedir? Bilim-Sanat Karşılaştırması, Bilimin Amaçları, Bilimsel Yaklaşım- Bilimsel Yöntem, Araştırma Yöntemleri, Araştırmada Etik
2. Hafta Araştırmalarda Geçerlik Sorunu, Araştırma Sürecinin Aşamaları, Problem Nedir? Problemin Tanımlanması, AlanyazınTaraması, Değişkenler ve İşevuruk Tanımlama , Hipotez, Amaç, Önem, Sayıtlı, Sınırlılıklar
3. Hafta Örnekleme Yöntemleri (Evren-Örneklem, örnekleme yöntemleri ve sınıflandırma, örneklem büyüklüğü)
4. Hafta Ölçme, Ölçmede Hata, Ölçme Araçlarının Sınıflandırılması
5. Hafta Güvenirlik Nedir? Psikolojik ölçümlerin güvenirliğine ilişkin kanıtlar elde etme yöntemleri
6. Hafta Geçerlik Nedir? Psikolojik ölçümlerin geçerliğine ilişkin kanıtlar elde etme yöntemleri ve Madde Analiz
7. Hafta Anket, Gözlem ve Görüşme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nicel Araştırmalar : Tarama modeli, korelasyonel araştırmalar
10. Hafta Nicel Araştırmalar : Deneysel desenler ve tek denekli araştırmalar
11. Hafta Nitel araştırmalar: Temel bilgiler, içerik analizi
12. Hafta Nitel araştırmalar: Durum çalışması ve eylem araştırmaları
13. Hafta Raporlaştırma: Bilimsel bir yazının düzenlenmesi
14. Hafta Raporlaştırma: APA Yazım formatı
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARKarasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.B., Akgün, E.Ö., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara
Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. (Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2002).
Handbook of complementary methods in education research. (2006). Green,J.L, Camilli, G.,Elmore, P. American. Lawrence Erlbaum Association, Inc.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sorun/Problem Çözme,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav125
Ödev125
Mini-Sınav125
Örnek Olay Sunumu125
Toplam(%)100
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)100
Finalin Başarıya Oranı(%)0
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1  X   X   X   X   X   X
P2           
P3           
P4           
P5  X   X   X   X   X   X
P6           
P7           
P8           
P9           
P10           
P11           
P12           
P13           
P14           
P15  X   X   X   X   X   X
P16           
P17           
P18           
P19