Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIMI TYÖ607 --- 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Nihal Yavuz
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Kültür kavramını çeşitli yönleriyle analiz edebilecek
2) Kültür aktarımının psikolojik ve sosyolojik değerini tartışabilecek
3) Dil öğretimi aracılığıyla kültür aktarımını çeşitli örnekler üzerinde değerlendirebilecektir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dersin tanıtımı, amaç ve kapsamı
2. Hafta Kültür kavramı
3. Hafta Kültür kavramı
4. Hafta Kültür kavramı
5. Hafta Kültür aktarımı kavramı
6. Hafta Kültür aktarımı kavramı
7. Hafta Kültür aktarımı kavramı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dil öğretiminde kültür
10. Hafta Dil öğretiminde kültür
11. Hafta Dil öğretiminde kültür
12. Hafta Dil öğretiminde kültür
13. Hafta Örnek uygulamalar
14. Hafta Örnek uygulamalar
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAçık, F. (2008). Türkiye?de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Şubat 21, 2011 tarihinde http://turkoloji.cu.edu.tr/ adresinden alınmıştır.
Askerov, M. B. (2011). Türkçenin Ruslara ve Rus dili üzerinden diğer slavyan halklara öğretilmesinin bazı lengüistik ve psikolojik yönleri üzerine. III. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı (s. 103-107). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
Günay, D. (2004). Dil ve iletişim. İstanbul: Multilingual Yayınları.
Güzel, A. (1987). Orta Avrupa?ya göçen Türk iş gücü ve Türk çocuklarının eğitim meselesi. Türkoloji Çalışmaları ve Federal Almanya?daki Türk Çocuklarının Eğitim-Kültür Problemleri Sempozyumu (s.95?105), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Hengirmen, M. (1993-a). Almanlara Türkçe öğretimi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Johanson, E. A. C. ve Kilimci, S. (2010). Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, kullanılan yöntemler: İsveç örneği. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri (s. 262?267). Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER.
Kechriotis Arslan, C. ve Erdem, B. (2011). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin eğilimleri ve ders planlama süreci. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı (s. 593?600). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
Sülçevsi, İ. (2011). Anadili Arnavutça olanlara Türkçe isim çekimlerinin öğretilmesinde yaşanan bazı güçlükler. III. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı (s. 847-850). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tanış, A. (1988). Türkçenin İtalyanlara öğretiminde karşılaşılan zorluklar kolaylıklar. Dünyada Türkçe Öğretimi, 1, 101-107.
Vandawalle, J. (2000). Batı dillerini konuşan öğrencilerin Türkçedeki eylemlerde karşılaştıkları bazı güçlükler. Dil Dergisi, 94, 23?29.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9  X   X   X
P10  X   X   X
P11  X   X   X
P12     
P13  X   X   X
P14     
P15     
P16  X   X   X
P17  X   X   X
P18  X   X   X
P19  X   X   X