Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TÜRK HALK ED. ÖRNEKLERİYLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TYÖ609 --- 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Abdurrahman Güzel
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Türk halk edebiyatını dil öğretimi açısından değerlendirebilecek
2) Dil öğretiminde halk bilimi malzemelerinden yararlanma konusunda yorumlar yapabilecek
3) Türk halk edebiyatından çeşitli örnekleri dil öğretiminde kullanabilecektir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dersin tanıtımı, amaç ve kapsamı
2. Hafta Türk halk edebiyatı
3. Hafta Türk halk edebiyatı
4. Hafta Türk halk edebiyatı
5. Hafta Türk halk edebiyatı
6. Hafta Türk halk edebiyatı
7. Hafta Türk halk edebiyatı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Halk edebiyatının dil öğretiminde kullanılması
10. Hafta Halk edebiyatının dil öğretiminde kullanılması
11. Hafta Halk edebiyatının dil öğretiminde kullanılması
12. Hafta Halk edebiyatının dil öğretiminde kullanılması
13. Hafta Halk edebiyatının dil öğretiminde kullanılması
14. Hafta Halk edebiyatının dil öğretiminde kullanılması
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARBarın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Türkiyat araştırmaları, 1, 19-30.
Güzel, A. (1987). Orta Avrupa?ya göçen Türk iş gücü ve Türk çocuklarının eğitim meselesi. Türkoloji Çalışmaları ve Federal Almanya?daki Türk Çocuklarının Eğitim-Kültür Problemleri Sempozyumu (s.95?105), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Hengirmen, M. (1993-b). Yabancı dil öğretim yöntemleri ve tömer yöntemi. Ankara: Engin Yayınevi.
Hengirmen, M. (1993-c). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, 10, 5?9.
Johnson, K. (2001). An introduction to foreign language learning and teaching. Essex: Longman.
Karababa, C. (2009). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve karşılaşılan sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 265?277.
Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. (2. baskı). Ankara: Öncü Basımevi.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Rapor Hazırlama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9  X   X   X
P10  X   X   X
P11  X   X   X
P12  X   X   X
P13  X   X   X
P14  X   X   X
P15     
P16  X   X   X
P17  X   X   X
P18  X   X   X
P19  X   X   X