Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ UYGUL. TYÖ610 --- 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Tülay Kuzu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Dil öğretiminde dil bilgisi öğretiminin gerekliliği konusunda yorumlar yapabilecek
2) Dil bilgisi öğretimi için kullanılabilecek metot ve teknikleri analiz edebilecek
3) Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisi öğretimi üzerinde uygulamalar yapabilecektir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dersin tanıtımı, amaç ve kapsamı
2. Hafta Türkçe ses bilgisi
3. Hafta Türkçe ses bilgisi
4. Hafta Türkçe ses bilgisi
5. Hafta Türkçe şekil bilgisi
6. Hafta Türkçe şekil bilgisi
7. Hafta Türkçe şekil bilgisi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Türkçe kelime bilgisi
10. Hafta Türkçe kelime bilgisi
11. Hafta Türkçe kelime bilgisi
12. Hafta Türkçe cümle bilgisi
13. Hafta Türkçe cümle bilgisi
14. Hafta Türkçe cümle bilgisi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAdalı, O. (1979). Türkiye Türkçesinde biçimbirimler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Akdoğan, G. (1993). Yabancıların Türkçe öğreniminde ad durumu ve çekim açısından sık rastlanan yanlışlar ve nedenleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Aksan, D. (2007). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim.(4. baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Aydın, Ö. (1999). İkinci dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe dilbilgisi betimlemelerinin görünümü. Çağdaş Türk Dili, 137?138, 33-41.
Ercilasun, A. B. (2005). Başlangıçtan yirminci yüzyıla Türk dili tarihi. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
Günay, D. (2004). Dil ve iletişim. İstanbul: Multilingual Yayınları.
Güven, E. (2007). Yabancıların Türkçe öğrenirken ad durum eklerinde yaptıkları hataların çözümlenmesi ve bu hataların giderilmesine yönelik öneriler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Güzel, A. (2010). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Ankara: Öncü Basımevi.
Huber, E. (2008). Dilbilime giriş. İstanbul: Multilingual Yayınları.
Kahraman, T. (1996). Çağdaş Türkiye Türkçesindeki fiillerin durum ekli tamlayıcıları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Koç, N. (1990). Yeni dilbilgisi. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
MEB (2009). Diller için Avrupa ortak başvuru metni öğrenme-öğretme-değerlendirme. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
Öz, N. (2002). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ad durum ekleri ve bir izlence önerisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Özkan, A. (1992). Yabancıların Türkçeyi öğrenmeleri esnasında yaptıkları isim hal ekleri yanlışları ve bu konunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Özkan, A. (1994). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ad durum eklerinin öğretilmesiyle ilgili kimi görüşler. Dil Dergisi, 17, 40?52.
Richards, J. C. ve Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language teaching. New York: Cambridge University Press.
Tanış, A. (1988). Türkçenin İtalyanlara öğretiminde karşılaşılan zorluklar kolaylıklar. Dünyada Türkçe Öğretimi, 1, 101-107.
Yıldırım, H,Ç. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçe dil bilgisi ve ad durum eklerine ilişkin öğrenci görüşleri.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Eğitim-Uygulama,Tartışma,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ödev130
Uygulama/Pratik120
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9  X   X   X
P10  X   X   X
P11  X   X   X
P12  X   X   X
P13  X   X   X
P14  X   X   X
P15     
P16  X   X   X
P17  X   X   X
P18  X   X   X
P19