Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MESLEK DİLİ OLARAK TÜRKÇE TYÖ611 --- 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Ahmet Demir
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Özel amaçlı dil öğretimi konusunu değerlendirebilecek
2) Dil öğretimi ve dil değişkelerini yorumlayabilecek
3) Farklı meslek gruplarına Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sırasında hangi uygulamaların yapılacağını belirleyebilecektir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dersin tanıtımı, amaç ve kapsamı
2. Hafta Meslek dili
3. Hafta Meslek dili
4. Hafta Meslek dili
5. Hafta Meslek dili olarak Türkçe
6. Hafta Meslek dili olarak Türkçe
7. Hafta Meslek dili olarak Türkçe
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Meslek terminolojileri
10. Hafta Meslek terminolojileri
11. Hafta Meslek terminolojileri
12. Hafta Uygulamalar
13. Hafta Uygulamalar
14. Hafta Uygulamalar
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAçık F. (2008). Türkiye?de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, KKTC.
Alyılmaz, C. (2010). Türkçe Öğretiminin Sorunları. Turkish Studies, 5/3, 728-749.
----- (2013) Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi Raporu, Kalkınma Araştırmaları Merkezi.
Kara M. (2010). Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (3), 661-696.Karababa, C. Z. (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Ve Karşılaşılan Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 42 (2) , 265-277.
Köse, D. (2004). Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Ölçütler ve TÖMER. Dil Dergisi, 24-34.
Mavaşoğlu, M., Tüm, G. (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Çukurova Üniversitesinin Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. turkoloji.cu.edu.tr adresinden erişim tarihi: 28/02/2016.
Özbay, M. (2011). Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Rapor Hazırlama,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Proje150
Kitap Sunuşu125
Makale Sunuşu125
Toplam(%)100
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)100
Finalin Başarıya Oranı(%)0
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9  X   X   X
P10  X   X   X
P11  X   X   X
P12     
P13  X   X   X
P14     
P15     
P16  X   X   X
P17  X   X   X
P18  X   X   X
P19  X   X   X