Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
YURT DIŞINDAKİ TÜRKÇE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI TYÖ613 --- 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Abdurrahman Güzel
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Yurt dışında yapılan Türkçe öğretimi çalışmalarını değerlendirebilecek
2) Yurt dışında yazılmış Türkçe öğretimi kitaplarını değerlendirebilecek
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dersin tanıtımı, amaç ve kapsamı
2. Hafta Ortadoğuda Türkçe öğretimi çalışmaları
3. Hafta Ortadoğuda Türkçe öğretimi çalışmaları
4. Hafta Ortadoğuda Türkçe öğretimi çalışmaları
5. Hafta Balkanlarda Türkçe öğretimi çalışmaları
6. Hafta Balkanlarda Türkçe öğretimi çalışmaları
7. Hafta Balkanlarda Türkçe öğretimi çalışmaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Avrupa'da Türkçe öğretimi çalışmaları
10. Hafta Avrupa'da Türkçe öğretimi çalışmaları
11. Hafta Avrupa'da Türkçe öğretimi çalışmaları
12. Hafta Avrupa'da Türkçe öğretimi çalışmaları
13. Hafta Amerika'da Türkçe öğretimi çalışmaları
14. Hafta Amerika'da Türkçe öğretimi çalışmaları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARTopbaş, E. ve Baran, H. S. (2010). Türk Dünyası Coğrafyasında Yer Alan Ülkeler Arasındaki Kültürel İlişkilerin Güçlendirilmesinde Eğitim Kurumlarının Rolü. Journal of Azerbaijani Studies, 3, 252?268.
http://www.yee.org.tr/turkiye/tr/anasayfa
www.yee.org.tr/tr/turkceegitimbirimi
Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Turkish Studies, 6/3, 797-810.
Biçer, N. (2012). Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1/4, 107-133.
Dolunay, S. K. (2007). ?Türkiye ve Dünyadaki Türkçe Öğretim Merkezleri ve Türkoloji Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme?. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı 2. Cilt (s. 286-292). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
Bakır, S. (2014). Türkiye?deki Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezleri ve Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER). A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), 51, 435-456.
Bal, İ. (2002). The Turkish Model and Turkic Republics. Ruysdael, S (Ed). New Trends in Turkish Foreign Affairs: Bridges And Boundaries. New England: Writers Club Pres.
Altun, M. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programları. Ocak 18, 2015 tarihinde http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi adresinden alınmıştır.
Arslan, M. (2012). Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9/2, 167-188.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Rapor Hazırlama,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ödev115
Uygulama/Pratik115
Kitap Sunuşu115
Makale Sunuşu115
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2
P1   
P2   
P3   
P4   
P5   
P6  X   X
P7   
P8   
P9  X   X
P10  X   X
P11  X   X
P12   
P13  X   X
P14  X   X
P15  X   X
P16  X   X
P17  X   X
P18  X   X
P19  X   X