Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Siyaset Bilimi Doktora Programı (Yüksek Lisans Derecesine Dayalı)

Birinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SİBU601 SOSYAL BİLİM FELSEFESİ 3 - 3 10
SİBU603 SİYASET TEORİSİ 3 - 3 10
SİBU605 KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA 3 - 3 10
 
İkinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
SİBUXXX SEÇMELİ DERS I 3 - 3 10
SİBU602 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 - 3 10
SİBU604 MODERN TÜRKİYE SİYASETİ 3 - 3 10
 
Üçüncü Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SİBUXXX SEÇMELİ DERS II 3 - 3 10
SİBUXXX SEÇMELİ DERS III 3 - 3 10
SİBUXXX SEÇMELİ DERS IV 3 - 3 10
 
Dördüncü Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
SİBU688 SİYASET BİLİMİ SEMİNERİ - - - 30
 
Beşinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SİBU691 TEZ I - - - 30
 
Altıncı Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
SİBU692 TEZ II - - - 30
 
Yedinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SİBU693 TEZ III - - - 30
 
Sekizinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
SİBU694 TEZ IV - - - 30
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
SİBU606 SİYASET SOSYOLOJİSİ 3 - 3 10
SİBU607 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK 3 - 3 10
SİBU608 ÇAĞDAŞ SİYASET TEORİSİ 3 - 3 10
SİBU609 ULUSLARARASI GÖÇ VE SİYASET 3 - 3 10
SİBU610 GÜVENLİK POLİTİKALARININ SİYASAL ANALİZİ 3 - 3 10
SİBU611 TÜRKİYE'DE DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ 3 - 3 10
SİBU612 GÜNCEL ORTADOĞU SİYASETİ 3 - 3 10
SİBU613 ORTADOĞU'DA SİVİL TOPLUM 3 - 3 10
SİBU614 TÜRKİYE'DE SİYASİ DÜŞÜNCE 3 - 3 10
SİBU615 KARŞILAŞTIRMALI İSLAMCILIK 3 - 3 10
SİBU616 SOSYAL POLİTİKA REJİMLERİ 3 - 3 10
SİBU617 ŞİDDET VE SİYASET 3 - 3 10
SİBU618 MİLLİYETÇİLİK VE DEVLET 3 - 3 10
SİBU619 POPÜLİZM VE DEMOKRASİ 3 - 3 10
SİBU699 TEZ TAMAMLAMA - - - 60
 
DOKTORA YETERLİLİK T U K AKTS
SİBU677 DOKTORA YETERLİLİK - - - 0
 
* Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler SİBU677 dersini almalıdır.
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi