Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (%30 İngilizce)

Üniversite Zorunlu Dersleri T U K AKTS
BTU100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI 2 - 2 2
GSBHSH SEÇMELİ GÜZEL SANATLAR/İLK YARDIM - 2 1 1
ORY100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ 1 - 1 1
 
Birinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
EKON101 EKONOMİYE GİRİŞ I 3 - 3 6
ENG143 AKADEMİK İNGİLİZCE I 4 - 4 5
SİBU105 TEMEL MATEMATİK 3 - 3 6
SİBU107 UYGARLIK VE BİLİM TARİHİ 3 - 3 5
SİBU111 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 - 3 6
TÜRK101 TÜRK DİLİ I 2 - 2 2
 
İkinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
EKON114 EKONOMİYE GİRİŞ II 3 - 3 8
ENG144 AKADEMİK İNGİLİZCE II (ÖK: ENG143) 4 - 4 5
SİBU112 FİZİK VE ÇAĞDAŞ DÜNYA 3 - 3 5
SİBU114 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I 3 - 3 5
SİBU116 KARŞILAŞTIRMALI TOPLUM VE KÜLTÜR İNCELEMELERİ 3 - 3 5
TÜRK102 TÜRK DİLİ II 2 - 2 2
 
Üçüncü Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
ATA201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 - 2 2
MENG243 AKADEMİK VE MESLEKİ İNGİLİZCE I (ÖK: ENG144) 4 - 4 5
SİBU203 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II (ÖK: SİBU114) 3 - 3 5
SİBU207 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 3 - 3 5
SİBU215 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I 3 - 3 5
SİBU217 ULUSLARARASI İLİŞKİLER I 3 - 3 5
SİBU221 HUKUK VE SİYASET 3 - 3 3
 
Dördüncü Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
ATA202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 - 2 2
MENG244 AKADEMİK VE MESLEKİ İNGİLİZCE II (ÖK: MENG243) 4 - 4 5
SİBU218 ULUSLARARASI İLİŞKİLER II (ÖK: SİBU217) 3 - 3 5
SİBU222 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II 3 - 3 5
SİBU224 SİYASET SOSYOLOJİSİ (ÖK: SİBU111) 3 - 3 5
SİBU226 ANAYASA HUKUKU 3 - 3 3
SİBU227 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II (ÖK: SİBU207) 3 - 3 5
 
Beşinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
XXXXXX SEÇİMLİK DERS I 3 - 3 5
XXXXXX SEÇİMLİK DERS II 3 - 3 5
XXXXXX SEÇİMLİK DERS III 3 - 3 5
ENG350 TRANSLATION 4 - 4 5
SİBU327 KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA I 3 - 3 4
SİBU329 SİYASİ TARİH I 3 - 3 3
SİBU333 TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ I 3 - 3 3
 
Altıncı Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
XXXXXX SEÇİMLİK DERS IV 3 - 3 5
XXXXXX SEÇİMLİK DERS V 3 - 3 5
XXXXXX SEÇİMLİK DERS VI 3 - 3 5
ENG300 DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS 4 - 4 5
SİBU334 TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ II (ÖK: SİBU333) 3 - 3 3
SİBU336 KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA II (ÖK: SİBU327) 3 - 3 4
SİBU338 SİYASİ TARİH II 3 - 3 3
 
Yedinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
XXXXXX SEÇİMLİK DERS VII 3 - 3 5
XXXXXX SEÇİMLİK DERS VIII 3 - 3 5
XXXXXX SEÇİMLİK DERS IX 3 - 3 5
ENG450 ADVANCE ACADEMIC WRITING SKILLS 4 - 4 5
SİBU413 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK 3 - 3 5
SİBU417 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3 - 3 5
 
Sekizinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
XXXXXX SEÇİMLİK DERS X 3 - 3 5
XXXXXX SEÇİMLİK DERS XI 3 - 3 5
XXXXXX SEÇİMLİK DERS XII 3 - 3 5
ENG400 PRESENTATION SKILLS 4 - 4 5
SİBU416 SİYASET KURAMI 3 - 3 5
SİBU418 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 3 - 3 5
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
SİBU326 TOPLUMSAL HAREKETLER 3 - 3 5
SİBU331 SOSYAL TEORİ 3 - 3 5
SİBU335 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 3 - 3 5
SİBU337 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 3 - 3 5
SİBU339 ÇEVRE POLİTİKALARI 3 - 3 5
SİBU341 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 3 - 3 5
SİBU342 AVRUPA BİRLİĞİ 3 - 3 5
SİBU343 TÜRKİYE -AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞMESİ 3 - 3 5
SİBU344 ULUSLARARASI HUKUK I 3 - 3 5
SİBU345 ULUSLARARASI HUKUK II 3 - 3 5
SİBU346 TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ 3 - 3 5
SİBU347 SİYASAL İDEOLOJİLER 3 - 3 5
SİBU348 POLİTİKA SÜRECİ VE ANALİZİ 3 - 3 5
SİBU349 MİLLİYETÇİLİK VE ETNİSİTE 3 - 3 5
SİBU350 MODERNİTE, DİN VE SİYASET 3 - 3 5
SİBU351 SİYASET PSİKOLOJİSİ 3 - 3 5
SİBU352 TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER 3 - 3 5
SİBU353 POPÜLER KÜLTÜR 3 - 3 5
SİBU419 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE 3 - 3 5
SİBU421 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULAR 3 - 3 5
SİBU427 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ORTA DOĞU 3 - 3 5
SİBU429 AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI 3 - 3 5
SİBU443 KÜRESEL GÖÇ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3 - 3 5
SİBU445 BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA 3 - 3 5
SİBU447 İNSAN HAKLARI 3 - 3 5
SİBU448 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BALKANLAR 3 - 3 5
SİBU449 TÜRKİYE SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ 3 - 3 5
SİBU450 TÜRK SİYASETİNDE GÜNCEL KONULAR 3 - 3 5
SİBU451 TÜRKİYE'DE EKONOMİ POLİTİK 3 - 3 5
SİBU452 BÖLGE ÇALIŞMALARI 3 - 3 5
SİBU453 İLETİŞİM VE SİYASET 3 - 3 5
SİBU454 ORTA DOĞU'DA TOPLUM VE SİYASET 3 - 3 5
SİBU455 ÜÇÜNCÜ DÜNYA 3 - 3 5
SİBU456 SİYASET FELSEFESİ 3 - 3 5
SİBU457 AVRASYA'DA TOPLUM VE SİYASET 3 - 3 5
SİBU458 TÜRKİYE'DE KADIN HAREKETİNİN GELİŞİMİ 3 - 3 5
SİBU459 ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMLENMESİ 3 - 3 5
SİBU460 OSMANLI DİPLOMASİSİ VE AVRUPA 3 - 3 5
SİBU461 KAMU DİPLOMASİSİ 3 - 3 5
SİBU462 ULUSLARARASI DÜZEN VE GÜVENLİK SORUNLARI 3 - 3 5
SİBU463 TÜRKİYE'DE DEVLET, TOPLUM VE VATANDAŞLIK 3 - 3 5
SİBU464 TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS 3 - 3 5
SİBU465 TERÖRİZM 3 - 3 5
SİBU466 İDARE HUKUKU 3 - 3 5
SİBU467 SİYASET, KADIN VE MEDYA 3 - 3 5
SİBU468 DİPLOMATİK YAZIŞMA 3 - 3 5
SİBU469 ORTA DOĞU'DA SİVİL TOPLUM 3 - 3 5
SİBU470 SİYASAL İSLAM:ORTA DOĞU'DA İSLAMİ SOSYAL HAREKETLER 3 - 3 5
SİBU471 TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ 3 - 3 5
SİBU472 KENTSEL SİYASET 3 - 3 5
SİBU473 DÜNYA SİYASETİNDE DOĞU ASYA-PASİFİK BÖLGESİ 3 - 3 5
SİBU474 BARIŞ ÇALIŞMALARI 3 - 3 5
SİBU475 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL TARTIŞMALAR 3 - 3 5
 
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi