Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MÜZİK KÜLTÜRÜ DKS143 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) müziğin kültürel bir konu olduğunu, kendine ait kavramları bulunduğunu, farklı kültürlerin farklı müziklere sahip olduklarını ve etnosantrizmin müzik kültürü alanında yeri olamayacağını öğrenirler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Temel kavramlar: müzik, kültür ve müzik kültürü.
2. Hafta Müzik ve kökenine ilişkin inanışlar.
3. Hafta Müziği öğrenmek-aktarmak: kültürel süreçler.
4. Hafta Müzik kültürü modeli: etkileme-icra-topluluk-bellek/geçmiş.
5. Hafta Müzik kültüründe başlıca bileşenler.
6. Hafta Müziğin sosyal organizasyonu: müzisyen, besteci, yorumcu, dinleyici ve diğerleri.
7. Hafta Müzik ve çeşitli konular: müzik tarihi, müziksel tarz, teori, repertuar ve analitik başlıklar.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Müziğin maddi kültürü: çalgılar, elyazmaları ve basılı materyaller.
10. Hafta Müzikoloji, etnomüzikoloji, kültürel antropoloji, etnisite, etnosantrizm ve kültürel kodlar.
11. Hafta Halk müziği, sanat müziği, popüler müzik kavramları.
12. Hafta Bağlantılar: kimlik, toplumsal cinsiyet, dilbilim, anlam ve müzik.
13. Hafta Müzikte "yapı": ses ve zaman boyutları ve kavramlar.
14. Hafta Müziğin evrenselleri: ses ve zaman olarak müzik.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Mark Slobin ve J. T. Titon, ?Bir Müzik Dünyası Olarak Müzik Kültürü? (Çev. Okan M. Öztürk), Folklor/Edebiyat, 2007, C: 13, S: 49:225-238; 2. Nicholas Cook, Müziğin Abcsi, Kabalcı Yay., İst., 1999; 3. Ayhan Erol, Müzik Üzerine Düşünmek, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2009; 4. Bozkurt Güvenç, Kültürün Abcsi, YKY, İstanbul, 1997; 5. Andrew Edgar ve P. Sedgwick, Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar, Açılım Kitap, İst.,2007.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Ödev110
Devam110
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11  X
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27