Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
KOMPOZİSYONA GİRİŞ DKS145 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Fazlı Orhun Orhon
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Solo çalgılar için ders sorumlusunun yönlendirmeleri doğrultusunda çeşitli stillerde bir dizi kısa parça yazar. Bununla beraber, öğrencinin kendi estetik bakış açısını yansıtan, kendi tercihi olacak bir solo enstruman için, en az 1 adet kısa parça yazar. Ders sorumlusu tarafından belirlenen en az 1 eser hakkında, bir dönemde en az 1 adet olmak üzere, 4-6 sayfalık yazı yazar. Dönem sonunda yapılacak konser için en az bir kısa parça bitirmiş, partisyonunu ve partilerini profesyonel şekilde bastırmış, parçayı çalacak enstrumancı veya enstrumancıları ayarlamış ve konserde parçayı seslendirtir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dönem boyunca öğrencinin dinlemesi gereken eserlerle ilgili bir listenin öğrencilere verilmesi. Temel ritm yazma tekniklerinin anlatılması. 8-16 ölçülük ritm egzersizlerinin yapılması. Tonal bir melodi yazmakla ilgili temel tekniklerin anlatılması.
2. Hafta Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Melodi çeşitleme tekniklerinin anlatılması. Literatürden konuyla ilgili seçilen örneklerin incelenmesi.
3. Hafta Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Zıtlık kavramının anlatılması. Zıt ve benzer melodik cümlelerin kombinasyonlarının oluşturduğu temel form ve estetik yapılarının incelenmesi. Bu yapılarda armonik dilin rolünün irdelenmesi.
4. Hafta Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Armoninin melodik yapıyla ilişkisinin irdelenmesi. Literatürden konuyla ilgili örneklerin incelenmesi.
5. Hafta Melodi olmaksızın, salt armonik bir yapı ile kısa bir parça yazılması. Bu konudaki tekniklerin anlatılması. Literatürden örneklerin incelenmesi.
6. Hafta Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Armoni-melodi ilişkisi içinde ileri tonal estetiği yansıtan tekniklerin anlatılması.
7. Hafta Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Ses kümesi kavramının tanıtılması. Bir ses kümesi ile melodik ve armonik açılımların geliştirilmesi ile ilgili tekniklerin irdelenmesi. Ritmik cümleleme kavramının anlatılması. Ses kümelerinin ritmik tekniklerle beraber kullanılışına ilişkin egzersizlerin yapılması. Literatürden konuyla ilgili örneklerin incelenmesi.
8. Hafta Bir ses kümesi ile armonik bir solo enstruman için kısa parça yazılması. Projenin sonraki haftaya tamamlanmasının ödev olarak verilmesi.
9. Hafta 12-ton sisteminin anlatılması. Çeşitli 12-ton ve serialist yaklaşımların özetlenmesi.
10. Hafta Müzikte tekrarın ve tekrarlayan öğelerin irdelenmesi. ?Cluster? kavramının anlatılması ve değişik uygulama yöntemlerinin irdelenmesi. Piyanoda genişletilmiş çalma tekniklerinin, buna bağlı olarak değişik notasyon tekniklerinin anlatılması. Literatürden örneklerin incelenmesi. Notasyonun performansa etkisinin irdelenmesi.
11. Hafta Modalite kavramının irdelenmesi. Modal ve etnik materyellerin farklılıklarının açıklanması. Her iki gruptaki materyallerin daha önce anlatılan teknikler ile olası etkileşimlerinin irdelenmesi.
12. Hafta Bağımsız kompozisyon projelerinde problem çözme tartışmalarının yapılması.
13. Hafta Bağımsız kompozisyon projelerinin son sunumunun yapılması. Profesyonel bir anlayışla hazırlanmış partisyon ve partilerin incelenmesi. Notasyona ilişkin eksiklerin tartışılması. Konser ile ilgili olarak program notlarının tartışılması.
14. Hafta Konser performanslarının kayıtlarının dinlenilmesi. Kayıt, partisyon, ve öğrencinin düşündüğü tınılar arasındaki olası farklılıkların irdelenmesi. Farklılıkların azaltılmasına yönelik önerilerin tartışılması.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARSchoenberg, A.; Beginners in Composition. Schoenberg, A; Fundamentals of Composition.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ödev130
Proje140
Devam110
Toplam(%)80
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)80
Finalin Başarıya Oranı(%)20
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14  X
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27