Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SANAT FELSEFESİ DKS147 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) sanatın (ve müziğin) öznel bir alan olduğunu; farklı kültürler ve dönemlerin farklı sanat (ve müzik) anlayışlarını temsil ettiklerini bilirler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Üç temel düşünce biçimi olarak felsefe, sanat ve bilim.
2. Hafta Temel Kavramlar 1: sanatçı, sanat, sanat eseri, yaratıcılık, öznellik, özgünlük, nesnelleştirme.
3. Hafta Temel Kavramlar 2: estetik, güzellik, beğeni, kültür, dil, bağlam, anlam, yorum, simge, metafor.
4. Hafta Temel Kavramlar 3: mimesis, idea, poetika, katharsis, simülasyon, eski, modern, klasik, popüler, çağdaş.
5. Hafta Sanat felsefesi, sanat tarihi ve estetik.
6. Hafta Sanata İlişkin Temel Düşünceler 1: tarihsel altyapı.
7. Hafta Sanata İlişkin Temel Düşünceler 2: modern yaklaşımlar.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sanata İlişkin Temel Düşünceler 3: Frankfurt Okulu ve Adorno.
10. Hafta Sanat olarak müzik; sanatçı olarak icracı, besteci ve kuramcı; sanat eseri olarak kompozisyon ve doğaçlama.
11. Hafta Müziksel estetik, müziksel poetika ve kültürel yapı.
12. Hafta Müziğin evrenselleri: ses, zaman, yapı, form ve içerik.
13. Hafta Alımlama Kuramı: dinleyici ve müziksel anlamın inşa edilmesi.
14. Hafta Müziksel dil, yaratıcılık ve yorumlama.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Mehmet H. Doğan, Estetik, Dokuz Eylül Yayınları, 1998, İzmir; 2. France Farago, Sanat, Doğu Batı Yayınları, 2006, İstanbul; 3. Enrico Fubini, Müzikte Estetik, Dost Yayınları, Ankara; 4. Igor Strawinsky, Müziğin Poetikası, Pan yay., istanbul.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Ödev110
Devam110
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19  X
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27