Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ II DKS242 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Geleneksel Türk Müziği'nin tarih, teori, form, çalgı, tür ve önemli icra karakteristiklerini bilir ve tanırlar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Türk Müziği'nde çalgılar.
2. Hafta Cumhuriyet döneminde halk müziği çalışmaları: "milli müzik", derlemeler, radyo yayınları ve popülerleşme süreci.
3. Hafta Halk müziği ve yerel/bölgesel müzik kültürleri.
4. Hafta Temel Makam Aileleri 6: Rast ve Çargah Aileleri: Rast, Suzinak, Pençgah; Çargah, Mahur, Acemaşiran.
5. Hafta Temel Makam Aileleri 7: Nikriz Ailesi; Nikriz, Zavil, Neveser.
6. Hafta Temel Makam Aileleri 8: Segah ve Irak Aileleri; Segah, Hüzzam, Müstear, Irak, Eviç, Ferahnak, Beste Isfahan.
7. Hafta Türk Müziği'nde başlıca türler: şarkı, gazel, beste, kar, kar-ı natık, ağır semai, yürük semai, peşrev, taksim, saz semaisi, oyun havası.
8. Hafta Arasınav.
9. Hafta Uzun havalar ve başlıca çeşitleri: maya, bozlak, hoyrat, deme, ibrahimi, türkmeni, gurbet havası, yol havası.
10. Hafta Zeybek bölgesinin müzik yapısı, çalgıları, önemli icracıları ve türleri.
11. Hafta Halay bölgesinin müzik yapısı, çalgıları, önemli icracıları ve türleri.
12. Hafta Horon ve Karşılama bölgelerinin müzik yapıları, çalgıları, önemli icracıları ve türleri.
13. Hafta Semah ve Mengi bölgesinin müzik yapısı, çalgıları, önemli icracıları ve türleri.
14. Hafta Bar bölgesinin müzik yapısı, çalgıları, önemli icracıları ve türleri.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Yalçın Tura, Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yay., İst., 1988; 2. Cem Behar, Aşk Olmayınca Meşk Olmaz YKY., İst., 1998; 3. Eugenia Popescu-Judetz, Türk Musiki Kültürünün Anlamları, Pan Yay., İst., 1996; 4. Bülent Aksoy, Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar, Pan Yay., İst., 2010; 5. Bela Bartok, Küçük Asya'dan Türk Halk Musikisi, Pan Yay., 1991, İst.; 6. Okan Murat Öztürk, Zeybek Kültürü ve Müziği, Pan Yay., 2003, İst.; 7. Reyhan Altınay, Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği, Balçova Kaymakamlığı, İzmir; 8. Arzu Öztürkmen, Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik, İletişim Yay., İst.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Ödev110
Devam110
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20  X
P21 
P22 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27