Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MÜZİK FELSEFESİ DKS346 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) müziği felsefi açıdan irdelemenin kavram, ilke ve yöntemlerini öğrenir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Müzik felsefesi: kavramlar ve konular.
2. Hafta Ses, zaman, müzik.
3. Hafta Müzik estetiği: "iyi-kötü", "güzel-çirkin", "faydalı-zararlı" sesler
4. Hafta Müziksel etik: müzik nedir ve ne işe yarar?
5. Hafta Sanatçı olarak "müzisyen", sanat olarak "müzik".
6. Hafta Müzisyen: besteci, icracı, yorumcu, eleştirmen ve dinleyici.
7. Hafta Sanat eseri olarak "beste" ve "doğaçlama".
8. Hafta Arasınav.
9. Hafta Müziğin poetikası: müzik eseri meydana getirme.
10. Hafta Müzik ve temsil: sessel simgeleme.
11. Hafta Müzik ve anlam: kültürel çerçeve.
12. Hafta Müzik ve alımlama estetiği.
13. Hafta Müzik ve yorumlama.
14. Hafta Müzik ve icra.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Platon, Devlet, Remzi Kitabevi, ; 2. Aristoteles, Politika, Remzi Kitabevi, ; 3. Aaron Ridley, Müzik Felsefesi, Dost Yay., Ank., 2007; 4. Enrico Fubini, Müzikte Estetik, Dost yay., Ank., 2006; 5. Igor Strawinsky, Müziğin Poetikası, Pan Yay., İst.,2000.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİpractice,Eğitim-Uygulama,Anlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Ödev110
Devam110
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11  X
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27