Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
KONTRPUAN III DKS355 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Ali Sevgi
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) verilen bir cantus firmus üzerine partilerden birinin birinci,ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci türlerden biri, partilerden diğerinin de öncekiyle aynı ya da öncekinden farklı olarak birinci,ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci türlerden biri stilinde yazıldığı, ve son olarak da cantus firmusun kullanılmadığı tarzda 3 sesli bir örgülü yapıyı kurgulayabilir, literatürden seçilmiş pasajların arka planındaki olası kontrpuantik yaklaşımları anlayabilir, benzer yaklaşımları kendi yazdığı kısa bir 3 sesli motet çalışmasında sergileyebilir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dersin içeriğinin ve gerekliliklerinin anlatılması. İki tane ikinci türün kombinasyonu.
2. Hafta İki tane ikinci türün kombinasyonu. İki tane ikinci türün kombinasyonu ile ilişkili literatürden seçilmiş örneklerin analiz edilmesi. Karmaşık pasajların indirgeme çalışmalarının yapılması.
3. Hafta İki tane ikinci türün kombinasyonu. İki tane ikinci türün kombinasyonu ile ilişkili literatürden seçilmiş örneklerin analiz edilmesi. Karmaşık pasajların indirgeme çalışmalarının yapılması.
4. Hafta Üçüncü tür ile ikinci türün kombinasyonu.
5. Hafta Üçüncü tür ile ikinci türün kombinasyonu. Üçüncü tür ile ikinci türün kombinasyonu ile ilişkili literatürden seçilmiş örneklerin analiz edilmesi. Karmaşık pasajların indirgeme çalışmalarının yapılması.
6. Hafta ARASINAV
7. Hafta Dördüncü tür ile ikinci türün kombinasyonu.
8. Hafta Dördüncü tür ile ikinci türün kombinasyonu. Dördüncü tür ile ikinci türün kombinasyonu ile ilişkili literatürden seçilmiş örneklerin analiz edilmesi. Karmaşık pasajların indirgeme çalışmalarının yapılması.
9. Hafta İki tane beşinci türün kombinasyonu.
10. Hafta İki tane beşinci türün kombinasyonu. İki tane beşinci türün kombinasyonu ile ilişkili literatürden seçilmiş örneklerin analiz edilmesi. Karmaşık pasajların indirgeme çalışmalarının yapılması. Üç sesli envansiyona giriş: 8. haftada başlanan envansiyonların diğer modülasyonlarının ve son tema sunuşunun incelenmesi.
11. Hafta ARASINAV
12. Hafta Cantus firmus olmadan 3 tane beşinci türün kombinasyonu. İmitasyon ve imitasyon noktaları kavramlarının anlatılması. Motet yazısına giriş: Koral yazım tekmiğinin anlatılması. Literatürden seçilen motetlerin incelenmesi. Final ödevi konusunun anlatılması: Ders sorumlusunun vereceği 3-4 değişik tema arasından seçilecek bir tema üzerine üç sesli, kısa bir motet yazılması.
13. Hafta Cantus firmus olmadan 3 tane beşinci türün kombinasyonu. Motet yazısına giriş: Literatürden seçilen motetlerin incelenmesi. Final ödevleri ile ilgili danışılması.
14. Hafta Final ödevleri ile ilgili danışılması. Genel tekrar.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARCounterpoint. Piston, Walter. W.W. Norton
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Ödev130
Devam110
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1  X
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27