Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SOLFEJ-DİKTE I YMT141 Birinci Yarıyıl (Güz) 4 + 2 6

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)
AKTS6
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Ali Sevgi
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) oktav aralığı içindeki tüm aralıkları duyup tanımlayabilir,birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık sürelerin kullanıldığı 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 ölçülerde dikte ve okuma çalışmaları yapabilir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Sesin oluşumu,süre ve yükseklik özellikleri.
2. Hafta Tam perde,yarım perde.Aralık kavramı.Aralıkların sınıflanması.Sol anahtarında okuma çalışmaları.
3. Hafta Süre birimi,zaman,ölçü.Aralık tanıma çalışmaları.
4. Hafta 2/4, 3/4, 4/4 ölçülerde dikte ve okuma çalışmaları.
5. Hafta Okuma parçalarının düzeyine uygun tek sesli dikte çalışmaları.
6. Hafta Ritmik okuma. İki partili ritm çalışmaları.
7. Hafta Fa anahtarında dikte ve okuma çalışmaları.Majör,minör dizilerin oluşumu,tetrakordlar.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tonalite kavramı,tonaliteler arası ilişkiler.İlgili tonalite,dominant ve subdominant tonaliteleri.
10. Hafta 3/8, 6/8 ölçülerde dikte ve okuma çalışmaları.
11. Hafta 2/2 ölçüde dikte ve okuma çalışmaları.
12. Hafta Majör ve minör dizilerde altere edilmiş seslerin kullanıldığı dikte ve okuma çalışmaları.
13. Hafta İlgili tonalite,dominant ve subdominant tonalitelerine geçkili dikte ve okuma çalışmaları.
14. Hafta Plagal, Otantik, Tam kadanslar.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1.Solfege Des Solfeges I A, A. Lavıgnac ,
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,uygulama/pratik
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev110
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2  X
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27