Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
AKADEMİK İNGİLİZCE II ENG144 İkinci Yarıyıl (Bahar) 4 + 0 5

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI1
YARIYILİkinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS5
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Ayşe Gülden Üstünyağız
Öğretim Görevlisi Elif Ebru Demiriz
Öğretim Görevlisi Zehra Nursel Oranlı
Öğretim Görevlisi Ayten Eryılmaz
Öğretim Görevlisi Ebru Şenkaya
Öğretim Görevlisi Dilek Kaya
Öğretim Görevlisi Aslı Gön
Öğretim Görevlisi Nur Yamaç
Öğretim Görevlisi Fatma Nesrin Akdoğan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma becerilerini geliştirme
2) Anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceleme ve anlam ilişkilendirmeleri yapma
3) Akademik metin yazım kurallarına uyarak akademik paragraf yazma
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIVar( ENG143)
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Introduction to the course Unit 5 ENVIRONMENT Academic Focus: Expressing stance 5A Listening and speaking: Identifying stance in a lecture, expressing stance with supporting evidence and asking for and responding to stance in a discussion
2. Hafta 5B Reading: Identifying the main arguments in a text, and recognizing stance in a text 5C Writing: Sentences expressing stance and writing a stance paragraph
3. Hafta 5D Vocabulary: Vocabulary related to research, vocabulary building (noun suffixes), and nouns and verbs with the same form 5E Academic Language Check: Expressing stance, agreeing and disagreeing,and hedging
4. Hafta Unit 6 SCIENCE Academic Focus: Perspective 6A Listening and speaking: Recognizing perspectives in a lecture, using abbreviations to take notes, identifying perspectives in a presentation, and presenting an idea from a range of perspectives
5. Hafta 6B Reading: Identifying perspectives in a text, and using perspectives to understand a text 6C Writing: Topic sentences and concluding sentences 6D Vocabulary: Vocabulary building 6E Academic Language Check: Abbreviations in note-taking, expressing perspective, and topic and concluding sentences
6. Hafta Unit 7 LANGUAGE Academic Focus: Summarizing and paraphrasing 7A Listening and speaking: Understanding signposting language, note-taking,using signposting language, and giving a summary of a talk
7. Hafta 7B Reading: Identifying key features of a summary, understanding references in a text, and summarizing information in a text 7C Writing: Paraphrasing and citation
8. Hafta 7D Vocabulary: Collocations and synonyms 7E Academic Language Check: Signposting language,referring back in a text,paraphrasing, and citation
9. Hafta Unit 8 FORMATION Academic Focus: Describing sequence and process 8A Listening and speaking: Noting down key events in a past narrative,identifying the sequence of events in a narrative, and describing a past narrative
10. Hafta 8B Reading: Understanding a description of a process, identifying key language in a process 8C Writing: Sentences using passives and describing a process
11. Hafta 8D Vocabulary: Prepositions of place, using verbs to describe a process, and word formation (describing dimensions)8E Academic language check: Past narrative tenses, the passive voice, the passive voice and narrative sequencing words
12. Hafta Unit 9 HEALTH Academic Focus: Cause and effect 9A Listening and speaking: Understanding cause and effect,recognizing and noting down key cause and effect relations,using indirect questions to respond to lecture content,and giving a brief explanation of causes and effects
13. Hafta 9B Reading: Understanding cause and effect relationships in a text, and using verbs to describe cause and effect 9C writing: Cause and effect connections and cause and effect paragraphs 9D Vocabulary: Collocations, and recognizing the meaning of homonyms 9E Academic language check: Cause and effect language
14. Hafta Revision
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARDummett, P. and Hird, J. (2015). Oxford EAP. A Course in English for Academic Purposes. Pre-intermediate / B1. Oxford: Oxford University Press.
Supplementary Materials (ELDBU-CDU)
Öğrencilerin eğitim alanlarına uygun bireysel çalışma materyalleri önerilmektedir
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİThis course consists of Integrated skills-eclectic teaching methods and techniques. Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Sözlü15
Diğer15
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLİngilizce
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9     
P10     
P11     
P12