Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
BORÇLAR HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER) HUK213 Üçüncü Yarıyıl (Güz) 4 + 1 5

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILÜçüncü Yarıyıl (Güz)
AKTS5
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Mehmet Ünal
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) En yaygın toplumsal ilişkilerden biri olan borç ilişkisi kavramını öğrenir.
2) Borçların doğumu ve sona erme sebeplerini kavrar.
3) Borç ilişkisi nedeniyle kişiler arasında ortaya çıkması muhtemel ihtilafların nasıl çözüleceğini öğrenir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Giriş, Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları
2. Hafta Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
3. Hafta Borcun Kaynakları, Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlar
4. Hafta Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmenin Geçerliliği
5. Hafta Sözleşmenin Geçerliliği
6. Hafta Temsil
7. Hafta Sözleşmelerin Yorumu, Sözleşme Vaadi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
10. Hafta İfa
11. Hafta Borca Aykırılık
12. Hafta Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
13. Hafta Alacağın Temliki ve Borcun Nakli
14. Hafta Borçların Sona Ermesi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAREren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010; Oğuzman Kemal: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2000.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1  X   X  
P2     
P3  X   X  
P4  X   X  
P5      X
P6  X    
P7     
P8     
P9  X    
P10     
P11     
P12    X   X