Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
CEZA HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER) HUK235 Üçüncü Yarıyıl (Güz) 3 + 1 4

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILÜçüncü Yarıyıl (Güz)
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Hale Akdağ Yüksel
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Davranış normu olarak ceza hukukuna ilişkin temel bilgileri çözümler.
2) Ceza hukukundaki temel kavramları tanımlar.
3) Kanunilk ilkesini çözümler.
4) Ceza normunun kaynağını çözümler.
5) Ceza normunun sınırlarını çözümleyebilecektir.
6) Ceza normlarının zaman bakımından uygulanmasını açıklar.
7) Ceza normlarının yer bakımından uygulanmasını açıklar.
8) Ceza normlarının kişi bakımından uygulanmasını açıklar.
9) Ceza normunun tasnifini yapacaktır.
10) Ceza normunun yorumlanmasını açıklar.
11) Ceza hukuku doktrinleri ve Türk Ceza Hukukunun Tarihçesini açıklar.
12) Suç kavramını çözümler.
13) Suçun maddi unsurunu çözümler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Davranış Normu Olarak Ceza Hukuku
2. Hafta Ceza Normunun Kaynağı
3. Hafta Ceza Normunun Sınırları
4. Hafta Ceza Kanunu'nun Yer ve Kişi Yönünden Uygulanması
5. Hafta Suçluların Geri Verilmesi
6. Hafta Ceza Normunun Tasnifi I
7. Hafta Ceza Normunun Tasnifi II
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ceza Normunun Yorumu
10. Hafta Ceza Hukuku Doktrinleri
11. Hafta Türk Ceza Hukukun Tarihçesi
12. Hafta Genel Olarak Suç I
13. Hafta Genel Olarak Suç II
14. Hafta Suçun Unsurları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARHafızoğulları/Özen: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler-Ankara 2010.
Toroslu-Ceza Hukuku Genel Kısım-Ankara 2010.
Artuk-Gökcen-Yenidünya-Ceza Hukuku Genel Hükümler-Ankara 2007.
Dönmezer,Erman-Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku-İstanbul 1997.
Erem-Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku-Ankara 1984.
Majno-Ceza Kanunu Şerhi-Ankara 1977.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13
P1  X       X           X         X
P2  X   X   X   X     X   X     X   X       X
P3  X         X     X   X       X    
P4                         
P5  X                   X     X  
P6                         
P7    X                      
P8                    X      
P9  X         X   X              
P10    X                      
P11          X                
P12    X   X                 X