Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
CEZA HUKUKU II (GENEL HÜKÜMLER) HUK238 Dördüncü Yarıyıl (Bahar) 3 + 1 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILDördüncü Yarıyıl (Bahar)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Zeki Hafızoğulları
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Suçun unsurlarını açıklar
2) Suçun özel görünüş biçimlerini açıklayabilecektir
3) Teşebbüsün içeriğini belirler
4) İştirakın içeriğini belirler
5) İçtimanın içeriğini açıklar
6) Suçluyu tanımlar
7) İsnat Yeteneğini açıklar
8) Cezalar ve güvenlik tedbirlerini açıklar
9) Dava ve ceza ilişkisini kesen nedenlere ilişkin temel terimleri tanımlar
10) Dava ve ceza ilişkisini kesen nedenleri çözümler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Suçun Unsurları
2. Hafta Suçun Unsurları 1- Manevi Unsur ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler
3. Hafta Suçun Unsurları 2-Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri
4. Hafta Suçun İşleniş Biçimleri 1: Teşebbüs
5. Hafta Suçun İşleniş Biçimleri 2: İştirak
6. Hafta Suçlu I
7. Hafta Suçlu II
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İsnat Yeteneği
10. Hafta Cezalar
11. Hafta Güvenlik Tedbirleri
12. Hafta Ceza Hukukunda Zamanaşımı
13. Hafta Ceza Hukukunda Af
14. Hafta Ceza Mahkumiyetinin Sonuçları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARHafızoğulları, Özen: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler-Ankara 2010.
Toroslu-Ceza Hukuku Genel Kısım-Ankara 2010.
Artuk-Gökcen-Yenidünya-Ceza Hukuku Genel Hükümler-Ankara 2007.
Dönmezer, Erman-Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku-İstanbul 1997.
Erem-Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku-Ankara 1984.
Majno-Ceza Kanunu Şerhi-Ankara 1977.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10
P1                   
P2                   
P3  X   X     X     X       X  
P4    X       X     X       X
P5                   
P6  X     X       X     X    
P7                   
P8                   
P9    X     X     X       X  
P10                   
P11                   
P12  X       X     X     X     X