Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU HUK256 Dördüncü Yarıyıl (Bahar) 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILDördüncü Yarıyıl (Bahar)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Sadi Çaycı
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) AB Anayasa ve Idare Hukukunun esaslarını kavrar.
2) Avrupa'nın bütünleşme sürecini öğrenir.
3) AB'nin kurumlarını, bunların işleyişini ve karar alma sürecini öğrenir.
4) AB yargı düzenini öğrenir.
5) Avrupa Adalet Divanının yapısını ve işleyişini görür.
6) AB kurumlarının eylem ve işlemlerinin yargısal denetiminin esaslarını görür.
7) Üye devletlere karşı yargı yoluna başvurulmasını, yerel mahkemelerin AB Adalet Divanı karşısındaki konumlarını öğrenir.
8) AB vatandaşlığı kavramını, bunların haklarını ve sorumluluklarını öğrenir.
9) AB vatandaşlarının serbest dolaşım, ikamet, sosyal güvenlik vb. haklarını inceler.
10) Malların serbest dolaşımı kavramını görür.
11) AB rekabet hukukunu öğrenir.
12) Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki ve siyasi çerçevesini ve geleceğini inceler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Giriş - Avrupa'nın bütünleşmesi ve AB Andlaşması
2. Hafta AB Hukukunun kaynakları
3. Hafta AB'nin kurumları
4. Hafta AB'nin işleyişi ve karar verme süreci
5. Hafta Avrupa Adalet Divanı - AB kurumlarının eylemlerinin yargısal denetimi
6. Hafta Yerel başvuru yolları
7. Hafta Divanın ön hüküm yargı yetkisi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta AB hukukunun üstünlüğü, uygulanması ve devletin sorumluluğu
10. Hafta AB vatandaşlığı, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı
11. Hafta İşçilerin serbest dolaşımı
12. Hafta Sosyal güvenlik
13. Hafta Malların serbest dolaşımı
14. Hafta AB rekabet hukuku
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARJohn Fairhurst, Law of the European Union, Seventh Edition, Longman - Pearson, 2010, cxxxviii-830 s.
Enver Bozkurt - Mehmet Özcan - Arif Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku, 5. Baskı, Asil yayın Dağıtım, Ankara, Şubat 2011, xiv-483 sayfa.
Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Temel Metinleri, Alfa Aktüel, Mart 2010, xvii-745
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12
P1                       
P2  X     X     X              
P3          X           X     X
P4    X           X   X   X      
P5                       
P6        X     X           X  
P7                       
P8    X       X     X     X     X  
P9        X           X      
P10  X         X             X  
P11    X           X     X      
P12