Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MALİYE HUK286 Dördüncü Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 4

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILDördüncü Yarıyıl (Bahar)
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Abdurrahman Akdoğan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Kamu ekonomisinin yapısını açıklayabilecektir.
2) Kamu harcamaları ve kamu gelirleri kavramlarını tanımlar.
3) Kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin tarihsel değişimini betimler.
4) Türkiye'deki kamu harcama politikalarını açıklar.
5) Kamu harcamalarını etkileyen faktörleri açıklar.
6) Kamu harcama politikalarının sonuçlarını değerlendirir.
7) Alternatif politikalar geliştirir.
8) Kamu gelir politikalarını değerlendirebilecektir.
9) Türkiye'deki kamu gelir politikalarını açıklar.
10) Kamu gelir politikalarını etkileyen faktörleri açıklar.
11) Kamu gelir politikalarının sonuçlarını değerlendirir.
12) Alternatif politikalar geliştirir.
13) Kamu harcama ve gelir politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirir.
14) Kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirir.
15) Kamu gelirlerinin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirir.
16) Kamu politikalarını değerlendirir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Giriş, Temel İlkeler ve Kavramlar
2. Hafta Kamu Sektörü, Kamu Hizmetleri
3. Hafta Kamu Giderlerinin Tanımı, Kamu Giderlerinin Artışı,
4. Hafta Kamu Giderlerinin Ayrımı
5. Hafta Kamu Giderlerinin Etkinliği, Kamu Giderlerinin Kontrolü ve Denetimi
6. Hafta Kamu Gelirleri, Kamu Gelirlerinin Ayrımı
7. Hafta Vergilerin Tanımı, Temel Vergi Kavramları, Vergilerin Açıklanış Biçimleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Vergi İlkeleri, Vergi Ödeme Gücü İlkesi, Diğer Yaklaşımlar
10. Hafta Tek ve Çok Vergili Vergi Sistemleri, Vergilerin Ayrımı
11. Hafta Verginin Yansıması
12. Hafta Devlet Bütçesi, Tanımı ve Fonksiyonları
13. Hafta Yerel Yönetim Maliyesi, Parafiskal Gelirler, KİT'ler, Devlet Borçlanması
14. Hafta Maliye Politikası ve Uluslararası Maliye
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAkdoğan, Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Ankara.
Erginay, Akif, Kamu Maliyesi, Ankara.
Nadaroğlu, Halil, Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul.
Aksoy, Şerafettin, Kamu Maliyesi, İstanbul.
Nemli, Arif, Kamu Maliyesine Giriş, İstanbul.
Uluatam, Özhan, Kamu Maliyesi, Ankara.
Musgrave, Richard A, The Theory of Public Finance.
Musgrave, Richard A, - Musgrave, Peggy B., Public Finance in
Theory and Practice, Tokyo.
Stiglitz, Joseph E., (Çev. Batırel, Ömer Faruk), Kamu Kesimi
Ekonomisi, İstanbul.
Türk, İsmail, Kamu Maliyesi, Ankara.
Akalın, Güneri, Kamu Ekonomisi, Ankara.
Buiter, Willem H., Principles of Budgetary and Financial Policy,
Hertfordshire.
Hockley, Graham C., Fiscal Policy - An Introduction, Kent, 1992.
Pınar, Abuzer, Maliye Politikası-Teori ve Uygulama, Ankara.
İnce, Macit, Devlet Borçları ve Türkiye, Ankara.
Ataç, Beyhan, Maliye Politikasının Gelişimi, Amaçları ve Uygulama
Sorunları, Eskişehir.
Falay, Nihat-Şahin, Mehmet-Kesik, Ahmet, Kamu Maliyesine Yeni
Bakış (Teori ve Uygulama), Ankara.
Hukuk Fakültesi Dergileri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler
Fakülteleri Dergileri, Maliye Dergisi, Vergi Dünyası Dergisi, Vergi Sorunları
Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Mali Pusula Dergisi
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13Ö14Ö15Ö16
P1            X                    
P2    X               X           X    
P3      X         X             X      
P4  X       X         X       X   X       X  
P5                               
P6    X     X       X               X    
P7          X   X         X             X
P8                               
P9    X             X     X     X       X  
P10                               
P11          X       X           X      
P12      X             X               X