Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
INTERNATIONAL LAW HUK291 - 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Sadi Çaycı
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Milletlerarası hukukun amacını, kapsamını, işlevini ve önemini kavrar.
2) Tarihsel gelişim hakkında bilgi sahibi olur.
3) İlgili diğer hukuk dallarını bilir.
4) Milletlerarası hukuka uygun olmayan eylemler veya ihmallerle edinilen kazanımların çoğu zaman aldatıcı olduğunu, kalıcı olmadığını, milletlerarası barış ve güvenliği olumsuz etkilediğini, hatta bir sonraki çatışma ortamının da alt yapısını hazırladığını gözlemler.
5) Milletlerarası hukukun gelişimini, kaynaklarını ve güncel gelişmeleri öğrenir.
6) Milletlerarası hukukun, uygulanabilir kurallardan oluştuğunu görür.
7) Milletlerarası hukukun statik bir hukuk olmadığını; güncel gelişmelere ve gereklere göre, yeni hukuki konu, kavram ve kuralların ortaya çıkmakta olduğunu kavrar.
8) Milletlerarası hukukun gelişiminde, hükümetler dışı uzmanlık örgütlerinin artan etkinliğinin ve katkısının farkına varır.
9) Devletlerarası ilişkilerin yöntemlerini, unsurlarını, hukuki statülerini ve sınırlarını öğrenir.
10) İster tam barış, ister geniş kapsamlı bir silahlı çatışma ortamı söz konusu olsun, milletlerarası toplumda iletişim kanallarının açık tutulmasının, devletin kriz ve çatışma yönetimi yeteneğinin önemini görür.
11) Milletlerarası ilişkilerde bir devletin diplomasi yeteneğinin, yani, o devletin yeterli sayıda ve nitelikte diplomata sahip olmasının, kendisini ve sorunlarını muhataplarına etkili bir şekilde anlatabilmesi ve takipçi olabilmesinin önemini, silahlı gücün ise çoğu durumlarda, aslında ne kadar sınırlı bir katkı sağlayabildiğini fark eder.
12) Diplomat ve konsolosluk görevlilerinin hukuki statülerini, ayrıcalık ve bağışıklıklarını, bunların nedenini anlar ve takdir eder.
13) Milletlerarası örgütlerin genel yapısının ve işleyişinin hukuki çerçevesini öğrenir.
14) Milletlerarası örgütlerin görev - uzmanlık alanlarını - işlevlerini öğrenir.
15) Olabilecek sorunları doğru forumlara götürmeyi ve doğru şekilde tartışabilmeyi başarır.
16) sadece milli kurum ve kuruluşlarda değil, milletlerarası kurumlarda da yer etmenin milli menfaatlere olabilecek katkısının önemini kavrar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Giriş - Temel Kavramlar
2. Hafta İç Hukuk ve Milletlerarası Hukuk
3. Hafta Milletlerarası Hukukun Kaynakları
4. Hafta Milletlerarası Hukukta Kişilik
5. Hafta Devlet - Tanımı ve Unsurları
6. Hafta Devletlerin Tanınması
7. Hafta Hükümetlerin Tanınması,Ülkesel Egemenlik
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Devletin Yetkisi
10. Hafta Yabancı Devletlerin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları
11. Hafta Diplomasi ve Konsolosluk İlişkileri
12. Hafta Andlaşmalar Hukuku
13. Hafta Devletlerin Sorumluluğu
14. Hafta Devletlerin Ardıllığı
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARBrownlie, Ian, Principles of Public International Law, Seventh Edition, Oxford University Press, 2008, li-784 sayfa.
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Gözden Geçirilmiş 10. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, Nisan 2011, xxviii-707 sayfa.
Sur, Melda, Uluslararası Hukukun Esasları, Güncellenmiş 4. Baskı, BETA Basın - Yayım - Dağıtım, İstanbul, Eylül 2010, xxiv-392 sayfa.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13Ö14Ö15Ö16
P1  X         X     X   X     X   X   X     X     X
P2  X     X   X     X       X   X     X   X       X
P3    X   X       X     X       X     X   X     X
P4          X   X     X     X     X   X      
P5  X   X     X     X     X     X       X     X   X
P6  X   X     X     X       X     X       X    
P7          X   X   X       X       X     X  
P8  X     X       X     X     X       X       X
P9  X       X       X         X   X   X   X   X  
P10  X         X     X     X     X       X   X  
P11  X       X     X     X     X   X     X       X
P12