Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
VERGİ HUKUKU HUK351 Beşinci Yarıyıl (Güz) 3 + 0 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI3
YARIYILBeşinci Yarıyıl (Güz)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Abdurrahman Akdoğan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Vergi hukukunun temellerini anlatabilecektir.
2) Vergi hukukunun tarihsel gelişimini anlatabilecektir.
3) Hukuk bütünü içerisinde vergi hukukunun yerini tespit edebilecek.
4) Diğer hukuk dalları ile olan ilişkisini tanımlayabilecek,
5) Vergilemeye ilişkin kuraları doğuran kaynakların neler olduğunu saptayabilecektir.
6) Kaynakların bağlayıcı olup olmadığını sorgulayabilecektir.
7) Vergileme ilişkisindeki tarafları, hak ve ödevlerini, vergi borcunun doğumu ve ortadan kalkmasına ilişkin kuralları açıklayabilecektir.
8) Vergi ödevinin içeriğini ve vergi ödevlilerinin kimler olduğunu belirleyebilir.
9) Vergi borcunun doğumunu ve ortadan kalktığı durumları tespit edebilir.
10) Vergi borcunun cebren tahsiline ve vergi alacağının korunmasına ilişkin kuralları tanımlayabilir.
11) Vergi suç ve cezaları ile vergi uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin düzenlemeleri açıklayabilir.
12) Vergi suçları ve bunlara verilecek cezaların neler olduğunu açıklayabilir..
13) Vergi idaresi ile yükümlü arasında uyuşmazlık çözümüne ilişkin düzenlemelerin esaslarını açıklayabilir.
14) Vergi uyuşmazlıklarının yargı yolu ile çözümlenmesine ilişkin düzenlemeleri açıklayabilir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Giriş, Temel İlkeler ve Kavramı
2. Hafta Vergi Hukukunun Kaynakları
3. Hafta Vergilendirme Süreci
4. Hafta Vergi Denetimi ve Vergi Denetim Metodları
5. Hafta Vergi Suçları ve Cezaları
6. Hafta Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamalarda Çözümlenmesi
7. Hafta Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi
8. Hafta Gelir Vergisinin İncelenmesi - Gelir, Matrahın Belirlenmesi, Mükellefiyet Şekilleri
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Gelir Unsurlarının İncelenmesi,Gelirin Beyanı ve Vergilendirilmesi
11. Hafta Kurumlar Vergisi
12. Hafta Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Servet Transferinden Alınan Vergiler
13. Hafta Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler (Katma Değer Vergisi)
14. Hafta Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler (Diğer harcama vergileri)
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAkdoğan, Abdurrahman, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara.
Öncel, Mualla-Kumrulu, Ahmet - Çağan, Nami, Vergi Hukuku. Ankara.
Oktar, Ateş, Vergi Hukuku, İstanbul.
Kırbaş, Sadık, Vergi Hukuku, Ankara.
Kızılot, Şükrü-Şenyüz, Doğan- Taş, Metin- Dönmez, Recai, Vergi Hukuku, Ankara.
Erginay, Akif, Vergi Hukuku-İlkeler, Vergi Tekniği, Türk Vergi Sistemi, Ankara.
Uluatam, Özhan- Methibay, Yaşar, Vergi Hukuku, Ankara,
Bilici, Nurettin, Vergi Hukuku, Ankara.
Karakoç, Yusuf: Genel Vergi Hukuku, Ankara.
Derdiyok, Türkmen, The Turkish Taxation System, Ankara.
Aksoy, Şerafettin, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul.
Başpınar, Ahmet, Tax Law & Turkish Tax System, Ankara.
Vergi Dünyası Dergisi,
Maliye Dergisi,
Vergi Sorunları Dergisi,
Yaklaşım Dergisi,
Mali Pusula Dergisi,
Maliye Postası Dergisi,
Vergi Kanunları, Yargı Kararları, Genel Tebliğler
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi,Sorun/Problem Çözme
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13Ö14
P1      X     X         X       X    
P2  X     X                       X
P3              X   X            
P4                           
P5  X       X                    
P6                  X   X   X      
P7    X                        
P8                           
P9    X         X               X  
P10                           
P11            X     X     X       X  
P12    X