Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
HUKUK FELSEFESİ HUK355 Beşinci Yarıyıl (Güz) 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI3
YARIYILBeşinci Yarıyıl (Güz)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Hatike Dilara Ağaoğlu Canay
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Hukuku, felsefenin konusu olarak ele alabileceklerdir.
2) Hukuk ve ahlak arasındaki ayrımı kavrar.
3) Hukuku diğer kurumlardan tutarlı biçimde ayırabilir.
4) Hukuki muhakeme kavramını açıklar.
5) Adalet değerini, diğer değer sistemleri ilişkilendirebilecektir.
6) Adaleti, diğer değer düzenlerinden ayırt eder.
7) Adaletin etik, estetik ve mantık ile ilgisini tartışır.
8) Farklı adalet türlerini ayırt eder
9) Çağdaş hukuk düşüncesini tarihsel örnekleriyle değerlendirebilecektir.
10) Hukuksal pozitivizmi ortaya çıkaran koşulları açıklar.
11) Doğal Hukukun yeniden doğuşunu ortaya çıkaran koşulları açıklar.
12) Gerçekçi kuramların kuramsal yaklaşımlarını açıklar.
13) Benzer epistemolojik temele sahip kuramları ayırt edebilecektir.
14) Rasyonalist doğal hukuk ile değerler kuramı temelli doğal hukuk anlayışlarını karşılaştırır
15) Çağlara göre ortaya çıkan hukuk akımları ve savundukları görüşler hakkında bilgi sahibi olur.
16) Amerikan gerçekçiliği ile İskandinav gerçekçiliğini karşılaştırır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Hukukun Gerekliliği Sorunu
2. Hafta Klasik Dönem Doğal Hukuk Düşüncesi
3. Hafta Modern DönemDoğal Hukuk Düşüncesi
4. Hafta Analitik Hukuki Pozitivizm: John Austin
5. Hafta Kelsen ve Normatif Hukuk Düzeni
6. Hafta HLA Hart'ın Hukuk Sistemi Teorisi-I
7. Hafta HLA Hart'ın Hukuk Sistemi Teorisi-II
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta R. Dworkin'in Hukuki Yargılama Kuramı
10. Hafta İskandinav Hukuki Realizmi
11. Hafta Modern Hukuki Pozitivizm: J. Raz.
12. Hafta Hukuk ve Marksizm
13. Hafta Ahlak ve Cezalandırma
14. Hafta Ahlak Felsefesinin Temel Sorunları
15. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAdnan Güriz (2003) Hukuk Felsefesi, Ankara, Siyasal Kitabevi
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi,Sorun/Problem Çözme
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13Ö14Ö15Ö16
P1        X     X     X   X             X   X
P2  X       X               X       X    
P3                               
P4  X   X       X     X       X     X   X      
P5                               
P6    X     X         X         X       X  
P7                               
P8                               
P9            X               X   X     X
P10  X     X         X         X         X  
P11          X                      
P12