Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
UZLAŞTIRMA/ARABULUCULUK HUK378 - 1 + 2 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Arabuluculuğun usul ve esaslarını kavrar.
2) Bir arabulucu olarak faaliyet gösterebilmeleri için gerekli olan becerileri kazanır.
3) Müzakere hünerlerini geliştirir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Genel Bilgiler
2. Hafta Müzakere
3. Hafta Arabuluculuk "Arabuluculuğun Tanımı, Mahkeme Dışı Arabuluculuk ve Yargısal Arabuluculuk"
4. Hafta Arabuluculuk "Arabuluculuğun Esasları ve Arabuluculuğun Uygulanma Alanları"
5. Hafta Arabuluculuk "Arabuluculuk ve Konuyla İlgili Yaklaşımlar"
6. Hafta Arabuluculuğun Aşamaları ve Uygulama Yönü "Arabuluculuk Öncesi Aşama"
7. Hafta Arabuluculuğun Aşamaları ve Uygulama Yönü "Arabuluculuk Aşaması: Açılış Toplantısı, Ortak Toplantılar ve Özel,Toplantılar"
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Arabuluculuğun Aşamaları ve Uygulama Yönü "Arabuluculuğun Sonu ve Sonrası"
10. Hafta Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun İncelenmesi-I
11. Hafta Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun İncelenmesi-II
12. Hafta Arabulucunun Görevleri ve İşlevleri ve Arabuluculara Yönelik Etik Kurallar-I
13. Hafta Arabulucunun Görevleri ve İşlevleri ve Arabuluculara Yönelik Etik Kurallar-II
14. Hafta Arabulucunun Görevleri ve İşlevleri ve Arabuluculara Yönelik Etik Kurallar-III
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARMustafa Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2009.
Mustafa Özbek, Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AÜHFD 2002/2, s. 121-162).
Mustafa Özbek,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel Bir Bakış
(GSÜHFD, Prof.Dr. Erden Kuntalp'e Armağan, 2004/1, s.261-292).
Mustafa Özbek, İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usuller (I), (II) (TBBD 2005/56, s. 90-132; 2005/57, s. 82-134).
Mustafa Özbek, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin "Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk" Konulu Tavsiye Kararı (DEÜHFD 2005/1, s. 127-166).
Mustafa Özbek, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin "Aile Arabuluculuğu" Konulu Tavsiye Kararı (DEÜHFD 2005/2, s. 71-102).
Mustafa Özbek, Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma (AÜHFD 2005/3, s. 289-321).
Mustafa Özbek, Avrupa'da Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması (Prof.Dr. Özer Seliçi'ye Armağan, Ankara 2006, s. 441-502).
Mustafa Özbek, Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler (AÜHFD 2006/1, s. 207-292).
Mustafa Özbek, Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (TBBD 2007/1).
Mustafa Özbek, Çağdaş Ceza Adaleti Sistemlerinde Alternatif Çözüm Arayışları ve Arabuluculuk Uygulaması (Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, İstanbul 2005, s. 85-157).
Mustafa Özbek, Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi (AÜHFD 2007/1, s. 183-231).
Gülgün Ildır, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Medeni Yargıya Alternatif Yöntemler), Ankara 2003.
Stephen J. Ware, Alternative Dispute Resolution, St. Paul 2001.
Kimberlee K. Kovach, Mediation, Principles and Practice, St. Paul 2004.
Stephen B. Goldberg, Frank E. A. Sander, Nancy H. Rogers, Sarah Rudolph Cole, Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes, New York 2003.
Henry Brown, Arthur Marriott, ADR Principles and Practice, London 1999.
Elizabeth Plapinger, Margaret Shaw, Court ADR: Elements of Program Design, CPR Institute for Dispute Resolution, New York 1997.
ADR Handbook for Judges, (Dona Stienstra and Susan M. Yates Editors), American Bar Association Section of Dispute Resolution 2004.
Catherine Cronin-Harris, Mediation in Action: Resolving a Complex Business Dispute, Videotape Study Guide, CPR Institute for Dispute Resolution, New York 1994.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3  X   X   X
P4  X   X   X
P5  X   X   X
P6  X   X   X
P7  X   X   X
P8  X     X
P9    X   X
P10     
P11  X   X   X
P12