Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MEDENİ USUL HUKUKU II HUK382 Altıncı Yarıyıl (Bahar) 3 + 1 4

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI3
YARIYILAltıncı Yarıyıl (Bahar)
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bazı davalarda ortaya çıkan ve özel durumlar şeklinde adlandırılan bazı usul müesseselerini açıklayabileceklerdir.
2) Kanun yolu kavramı, olağan-olağanüstü kanun yolu ayrımı ve özellikle de istinaf ve temyiz kanun yollarını açıklayabileceklerdir.
3) Kesin hüküm kavramını tanımlayabileceklerdir.
4) Davaya son veren taraf işlemleri ile geçici hukuki korumaları (ihtiyati tedbir, delil tespiti) açıklayabileceklerdir.
5) Özel görevli mahkemelerin kuruluşu ve görevleri ile bu mahkemelerde uygulanan yargılama usullerini açıklayabileceklerdir.
6) Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve tahkim müesseselerini açıklayabileceklerdir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Özel Durumlar (Ön Sorun, Bekletici Sorun, Davanın İhbarı)
2. Hafta Özel Durumlar (Davaya Müdahale, Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması)
3. Hafta Özel Durumlar (Dava Konusunun Devri, Karşı Dava)
4. Hafta Özel Durumlar (Islah, Davada Teminat Gösterilmesi)
5. Hafta Özel Durumlar (Dava Arkadaşlığı, Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması)
6. Hafta Davaya Son Veren Taraf İşlemleri (Feragat, Kabul, Sulh)
7. Hafta Geçici Hukuki Korumalar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kanun Yolu Kavramı ve Çeşitleri; İstinaf ve Temyiz
10. Hafta Yargılamanın İadesi
11. Hafta Kesin Hüküm
12. Hafta Yargılama Harçları, Giderleri ve Adli Yardım, Basit Yargılama Usulü
13. Hafta Özel Görevli Mahkemeler
14. Hafta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim
15. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARArslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2018.
Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2018.
Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara 2019.
Özbek, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2016.
Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014.
Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 2001.
Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2016.
Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes Muhammet: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2018.
Pekcanıtez, Hakan/Özekes, Muhammet/Akkan, Mine/Taş Korkmaz, Hülya (Editörler): Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2017.
Tanrıver, Süha: Medeni Usul Hukuku, Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması, Ankara 2018.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİSoru-Cevap,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1           
P2           
P3  X   X   X   X   X   X
P4  X   X   X   X   X   X
P5           
P6  X   X   X   X   X   X
P7           
P8        X   X  
P9            X
P10            X
P11  X   X   X     X   X
P12