Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TİCARET HUKUKU I( TİCARİ İŞLETME HUKUKU) HUK391 Beşinci Yarıyıl (Güz) 3 + 0 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI3
YARIYILBeşinci Yarıyıl (Güz)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Ahmet Cemil Ünal
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ticari işletme kavramına ilişkin temel bilgileri çözümleyebilecektir
2) Ticari işletme kavramını tanımlar
3) Ticari işletmenin unsurlarını açıklar
4) Ticari işler ve tabi oldukları hükümleri değerlendirir
5) Türk Ticaret Kanunu'nda ticari işletmeye ilişkin hükümleri yorumlar
6) Ticari işletmeye ilişkin sorunları çözer
7) Tacir kavramını tanımlayabilecek ve tacir sıfatının sonuçlarını listeleyebilecektir
8) Tacir sıfatının nasıl kazanıldığını belirler
9) Tacir sıfatının sonuçlarını açıklar
10) Türk Ticaret Kanunu'nda tacire ilişkin hükümleri yorumlar
11) Tacire ilişkin sorunları çözer
12) Ticari adları tanımlayabilecektir
13) Ticaret unvanı kavramını tanımlar
14) İşletme adını tanımlar
15) Marka kavramını tanımlar
16) Türk Ticaret Kanunu'nun ticari adlara ilişkin hükümlerini yorumlar
17) Ticari adlardan doğan sorunları çözer
18) Ticaret sicilinin hukuksal niteliğini ve ticaret siciline tescilin sonuçlarını belirleyebilecektir
19) Ticaret siciline tescili ve ilanı gerekli konuları açıklar
20) Ticaret siciline tescilin sonuçlarını saptar
21) Türk Ticaret Kanunu'nun ticaret siciline ilişkin hükümlerini yorumlar
22) Ticaret siciline ilişkin sorunları çözer
23) Haksız rekabet kavramını tanımlayabilecektir
24) Haksız rekabetin unsurlarını çözümler
25) Haksız rekabet hallerini örnekler
26) Haksız rekabet davalarını belirler
27) Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin hükümlerini yorumlar
28) Haksız rekabetten doğan sorunları çözer
29) Ticari defterleri belirleyebilecektir
30) Ticari defterleri sınıflandırır
31) Ticari defter tutmanın sonuçlarını belirler
32) Türk Ticaret Kanunu'nun ticari defterlere ilişkin hükümlerini yorumlar
33) Ticari defterlere ilişkin sorunları çözer
34) Tüccar yardımcılarını belirleyebilecektir
35) Tüccar yardımcılarını sınıflandırır
36) Tüccar yardımcılarının özelliklerini belirler
37) Türk Ticaret Kanunu'nun tüccar yardımcılarına ilişkin hükümlerini yorumlar
38) Tüccar yardımcılarına ilişkin sorunları çözer
39) Cari hesabı tanımlayabilecektir
40) Cari hesabın hukuksal niteliğini belirler
41) Türk Ticaret Kanunu'nun cari hesaba ilişkin hükümlerini yorumlar
42) Cari hesap sözleşmelerinden doğan sorunları çözer
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Ticari İşletme
2. Hafta Ticari İş
3. Hafta Ticari Yargı
4. Hafta Tacir
5. Hafta Tacir Yardımcıları-I
6. Hafta Tacir Yardımcıları-II
7. Hafta Ticaret Sicili
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ticaret Unvanı
10. Hafta Marka
11. Hafta Haksız Rekabet
12. Hafta Ticari Defterler
13. Hafta Cari hesap-I
14. Hafta Cari hesap-II
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARÜlgen-Teoman-Helvacı-Kendigelen-Kaya-Nomer Ertan: Ticari İşletme Hukuku, 3.Baskı, İstanbul 2009.
Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku,14. Baskı, Ankara 2010.
Ayhan-Özdamar-Çağlar: Ticari İşletme Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2010.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13Ö14Ö15Ö16Ö17Ö18Ö19Ö20Ö21Ö22Ö23Ö24Ö25Ö26Ö27Ö28Ö29Ö30Ö31Ö32Ö33Ö34Ö35Ö36Ö37Ö38Ö39Ö40
P1                                        X                                        
P2                                                                               
P3  X         X       X           X               X                                        
P4    X   X       X     X   X   X   X       X     X     X   X                                          
P5                                                                               
P6        X       X           X       X     X                                              
P7                                                                               
P8                                                                               
P9    X           X       X           X   X       X                                          
P10      X                       X                                                    
P11  X             X   X   X           X   X     X       X                                        
P12