Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ADLİ TIP HUK411 Yedinci Yarıyıl (Güz) 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI4
YARIYILYedinci Yarıyıl (Güz)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Erhan Büken
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ders konusu ile ilgili olarak yeterli hukuki bilgiye ve tahlil yeteneğine sahip olur.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Adli tıp tanımı, tarihçesi ve Türkiye'de adli tıp örgütlenmesi.
2. Hafta Adli tıp uygulaması ile ilgili hukuki düzenlemeler, adli olgu kavramı, bilirkişilik.
3. Hafta Adli travmatoloji; Yara kinetiği ve fizyopatolojisi.
4. Hafta Kafa travmalarına adli tıp yaklaşımı.
5. Hafta Fiziksel etkenlerle meydana gelen yaralanmalar; donma, yanık, elektrik ve radyasyon hasarı.
6. Hafta Ateşli silahlar, ateşli silah yaralanmaları.
7. Hafta Ateşli silah yaralanmaları. Patlamaya bağlı yaralanmalar, Trafik Kazaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kimliklendirme; adli antropoloji, adli seroloji ve adli genetik.
10. Hafta DNA delillerinin toplanması.
11. Hafta Adli toksikoloji; Zehirlenme olgularında delillerin toplanması.
12. Hafta Uyutucu uyuşturucu maddeler ve madde kullanımı.
13. Hafta Adli raporların yorumlanması;
14. Hafta Adli tıp açısından ölüm, ölümün tanınması ve belgelenmesi.Postmortem değişimler.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARDönmezer, S. , Kriminoloji, 8. Baskı, Beta Yayım Dağıtım AŞ. , İstanbul 1994.
Fatteh, A. , Hand Book of Forensic Pathology, Lippincott Company Philadelphia
Toronto 1973.
Gök, Ş. , Adli Tıp, 5. Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul 1983.
Hancı, H. , Hekimin Yasal Sorumlulukları ve Hakları ( Tıp ve Sağlık Hukuku ), 2.
Baskı, Toprak Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. , İzmir 1999.
Knight, B. , Forensic Pathology, Second Edition, Published by Arnold, London
Sydney Auckland 1996.
Mason, J. K. and Purdue B. N. ( Ed ), The Pathology of Trauma, Third Edition,
Published by Arnold, London 2000.
Polat, O. , Adli Tıp, Der Yayınları No: 290, İstanbul 2000.
Soysal, Z. , Eke, S. M. ve Çağdır, S. A. , Adli Otopsi Cilt I - II - III, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınlarından Rektörlük No: 4164, Fakülte
No: 223, İstanbul 1999.
Soysal, Z. , Çakalır, C. , Adli Tıp Cilt I-II-III, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Yayınlarından Rektörlük No: 4165, Fakülte No: 224, İstanbul 1999.
Soysal, Z. ( Ed ), Adli Obstetrik / Jinekoloji, Adli Tıp Kurumu Yayınları No:9,
İstanbul 2003.
Türk Tabipler Birliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Birinci Basamak İçin Adli Tıp
El Kitabı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Yayını, Ankara 1999
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3  X
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9  X
P10 
P11  X
P12