Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
GENEL KAMU HUKUKU HUK434 Sekizinci Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI4
YARIYILSekizinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Kuramsal açılımları ve ampirik verileri dikkate alarak devletin doğası ve unsurlarını açıklayabilecektir.
2) Siyaset, siyasal iktidar ve devlet kavramlarını tanımlar.
3) Devletin doğuşu hakkındaki görüşleri tanır.
4) Devletin unsurları arasındaki ilişkileri saptar.
5) Modern devletin mahiyetini ve modern devlet kaynaklı imkan ve sorunları yorumlayabilecektir.
6) Modern devleti doğuran siyasal, ekonomik koşulları belirler.
7) Modern devlet kuramcılarının görüşlerini yorumlar.
8) Modern devlet anlayışının öngördüğü yatay ve dikey ilişkileri tartışır.
9) Hukuk devleti prensibi ışığında modern devlet kaynaklı sorunları ve muhtemel çözümleri sorgular.
10) Ulus-devletin mahiyetini ve ulus-devlet eksenli tartışmaları yorumlayabilecektir.
11) Ulus-devleti doğuran koşulları tanır.
12) Ulus-devletin ayırt edici özelliklerini saptar.
13) Hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi prensipleri ışığında ulus-devlet eksenli tartışmaları ve gelişmeleri eleştirir.
14) Liberal devletin sosyal devlet formuna evrimini ve bu formdan uzaklaşma sürecini değerlendirebilecektir.
15) Sosyal devletin doğuş sürecini betimler.
16) Sosyal devletin sosyo-ekonomik dinamiklerini ve kuramsal kaynaklarını yorumlar.
17) Sosyal devletin gerileme sürecini ve liberal devletin muhtemel dönüşüm doğrultusunu değerlendirir
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Devletin doğuşu ve varlık nedenini açıklayan teoriler
2. Hafta Devletin ayırt edici unsurları.
3. Hafta Modern devletin düşünsel dayanakları ve tarihsel dinamikleri.
4. Hafta N. Machiavelli, J. Bodin, F. Suarez, T. Hobbes
5. Hafta Mutlakiyetçi devlet (erken modern devlet) ve modern devletin karşılaştırılması
6. Hafta Modern devletin ulus-devlete dönüşümü
7. Hafta Ulus-devletin düşünsel dayanakları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ulus-devletin ayırt edici özellikleri
10. Hafta Çoğulcu demokrasi prensibi ışığında ulus-devletin incelenmesi
11. Hafta Liberal devletin sorunları ve liberalizme yönelen sosyalist eleştiriler
12. Hafta Sosyal devletin ayırt edici unsurları ve tarihsel gelişimi
13. Hafta Küreselleşme dalgası ve sosyal devletin gerileme süreci.
14. Hafta Gözden geçirme ve tartışma
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARKarl DOEHRING, Genel Devlet Kuramı, Çev: Ahmet MUMCU, İnkılap Yayınevi, Ankara 2002
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13Ö14Ö15Ö16Ö17
P1  X       X     X           X            
P2    X   X         X   X         X       X   X  
P3          X         X   X       X   X      
P4    X       X       X       X     X       X   X
P5                                 
P6    X             X         X          
P7      X     X           X         X     X  
P8                                 
P9                                 
P10                                 
P11                                 
P12