Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I HUK465 Yedinci Yarıyıl (Güz) 3 + 0 4

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI4
YARIYILYedinci Yarıyıl (Güz)
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Sema Çörtoğlu Koca
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Türk vatandaşlık hukukunun temel kavram ve meseleleri açıklayabilecektir.
2) Vatandaşlık kavramını tanımlar.
3) Vatandaşlık hukukunun genel prensiplerini saptar.
4) Anayasa ile vatandaşlık hukuku arasındaki ilişkiyi açıklar.
5) Çok vatandaşlık ve vatansızlık hallerine ilişkin meseleleri çözer.
6) Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesini açıklayabilecektir.
7) Türk vatandaşlığının kazanılmasının mahiyetini belirler.
8) Türk vatandaşlığının kaybedilmesi yollarını saptar.
9) Türk vatandaşlığının ispatı, yargı yolu ve vatandaşlık hukukunun diğer konularını açıklayabilecektir.
10) Türk Vatandaşlığı Kanununda yer alan Türk vatandaşlığının ispat edilmesine ilişkin hükümleri tespit eder.
11) Türk vatandaşlığıyla ilgili meselelerin yargılama sürecini somut örneklere dayanarak çözümler.
12) Yabancılar hukukuna ilişkin temel kavram ve meseleleri açıklayabilecektir.
13) Yabancı, azınlık, mülteci, göçmen ve özel statülü yabancı kavramları tanımlar.
14) Yabancılara haklar tanınmasında kabul edilen sistem ve esasları tespit eder.
15) Anayasa ile Türk yabancılar hukuku rejimi arasındaki ilişkiyi belirler.
16) Yabancıların Türkiye'deki haklarını sınıflandırır.
17) Yabancıların Türkiye'de hangi haklardan faydalanabileceklerini açıklayabilecektir.
18) Siyasi haklar bakımından yabancıların Türkiye'de hukuki durumunu tespit eder.
19) Yabancıların ülkeye giriş, ülkede yerleşme ve seyahat, dernek kurma ve üye olma, çalışma, doğrudan veya dolaylı yatırım yapma gibi kamu hak ve özgürlüklerinden ne şekilde faydalanacaklarını belirler.
20) Yabancıların aile ve şahsın hukukuna ilişkin haklar ile miras, taşınır ve taşınmaz mal edinme gibi özel haklardan ne şekilde faydalanacaklarını belirler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Vatandaşlık kavramı- Vatandaşlık hukukunun kamu hukuku karakteri- Vatandaşlığın tayininde uygulanacak hukuk
2. Hafta Vatandaşlık hukukunun ön meseleleri - Vatandaşlık hukukunun müspet ve menfi çatışmaları (Çok vatandaşlık ve vatansızlık)
3. Hafta Türk vatandaşlık hukukunun genel prensipleri - Anayasa ve Türk vatandaşlığı- Türk Vatandaşlığı Kanununun sistemi - Türk vatandaşlığının kazanılması
4. Hafta Kanun yoluyla kazanma (Nesep-Doğum yeri-Evlenme) - Yetkili makam kararıyla kazanma (Genel olarak vatandaşlığa alınma- İstisnai vatandaşlığa alınma- Yeniden vatandaşlığa alınma) - Seçme hakkı ile kazanma
5. Hafta Türk vatandaşlığının kaybı - Kanun yoluyla vatandaşlığın kaybı- Yetkili makam kararıyla vatandaşlığın kaybı (Vatandaşlığa alınmanın iptali-Vatandaşlıktan çıkma)
6. Hafta Türk vatandaşlığının kaybı (Kaybettirme-Çıkarma) - Türk vatandaşlığının isbatı ve Yargı yolu
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yabancılar Hukukuna Giriş, Yabancı Kavramı (Tanım-Yabancı Tebaa-Vatansız-Mülteci-Özel Statülü Yabancı) - Azınlıklar - Yabancılar Hukukunun Kaynakları - Yabancılara Haklar Tanınmasında Kabul Edilen Sistem ve Başvurulan Esaslar - Türk Yabancılar Hukuku Açısından Hakların Tasnifi (Siyasi Haklar-Kamu Hakları-Özel Haklar)
9. Hafta Türk Hukuk Sistemi ve Türkiye'de Yabancıların Hukuki Durumu - Siyasi Haklar Bakımından Yabancıların Hukuki Durumu
10. Hafta Yabancılar açısından basın hürriyeti, dernek kurma ve üye olma hürriyeti- Sınırdışı etme- Suçluların iadesi
11. Hafta Yabancıların çalışma hak ve özgürlükleri- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun- Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışması
12. Hafta Yabancı semaye ile yapılan yatırımlar- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu- Türk kıyı liman ve karasularında ticaret- Madencilik- Sigortacılık ve bankacılık- Turizme yönelik yatırımlar
13. Hafta Yabancıların sosyal hak ve özgürlükleri- Yabancıların eğitim öğretim özgürlüğü- Yabancıların maddi olmayan mallar üzerindeki hakları
14. Hafta Genel olarak yabancıların faydalandıkları özel haklar- Sahsın hukuku ve aile hukuku bakımından yabancılar-Yabancıların Türkiye'de taşınmaz mal edinme hakları- Yabancıların Türkiye'de miras hakkı
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARTiryakioğlu, Bilgin/Aygün, Mesut/Küçük, Esin (2010): Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı, Beşinci Bası, Ankara: Yetkin Yayın Evi.
Doğan, Vahit (2010): Türk Vatandaşlık Hukuku, Onuncu Bası, Ankara: Seçkin Yayın Evi.
Çelikel, Aysel/Gelgel, Günseli Ö. (2009): Yabancılar Hukuku, On Beşinci Bası, İstanbul: Beta Yayınları.
Nomer, Ergin (2010): Vatandaşlık Hukuku, On Sekizinci Bası, İstanbul: Filiz Kitabevi.
Erdem, B. Bahadır (2010): Türk Vatandaşlık Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları.
Çiçekli, Bülent (2007): Yabancılar Hukuku, Ankara: Seçkin Yayın Evi.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi,Sorun/Problem Çözme,Eğitim-Uygulama,Rapor Hazırlama,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13Ö14Ö15Ö16Ö17Ö18Ö19Ö20
P1                                       
P2    X                       X             X  
P3      X   X   X   X     X   X             X   X   X      
P4  X             X       X   X     X           X     X
P5  X     X           X         X                
P6    X                 X   X         X          
P7                                       
P8                                       
P9      X               X     X         X        
P10                                       
P11    X       X             X       X   X           X
P12