Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU II HUK466 Sekizinci Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI4
YARIYILSekizinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Sema Çörtoğlu Koca
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Kanunlar ihtilafıı hukukunun temel meselelerini açıklayabilecektir.
2) Yabancı unsur kavramını tanımlar.
3) Kanunlar ihtilafı hukukunun türlerini sınıflandırır.
4) Bağlama kuralını yorumlar.
5) Kanunlar ihtilafı hukukunun genel problemlerini tespit edebilecektir.
6) Vasıflandırma, bağlama noktasının yorumu, atıf ve ön mesele kavramlarını açıklar.
7) Kamu düzeni müdahalesi ve doğrudan uygulanan kuralları yorumlar.
8) Hukuki işlemlerin şekline ve zamanaşımına uygulanacak hukuku tespit eder.
9) Kanunlar ihtilafı hukukunun özel problemlerini tespit edebilecektir.
10) Şahsın hukuku ve aile hukuku alanına ilişkin MÖHUK'un bağlama kurallarını analiz eder.
11) Mirasa uygulanacak hukuku tespit eder.
12) Sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukuku belirler.
13) Haksız fiillere uygulanacak hukuku tespit eder.
14) Sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuku tespit eder.
15) Milletlerarası usul hukukunun temel kavramlarını açıklayabilecektir.
16) Milletlerarası usul hukukunun temel karakteristiğini ve prensiplerini belirler.
17) Milletlerarası yetki, yargı yetkisi ve yargı muafiyeti kavramlarını açıklar.
18) Milletlerarası usul hukukunun temel problemlerini tespit edebilecektir.
19) Yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda milletlerarası yetkili mahkemeyi belirler.
20) Yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda yetki anlaşmalarını yorumlar.
21) Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizini açıklar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Kanunlar ihtilafı hukukunun temel karakteristiği ve Kanunlar ihtilafı türleri (milletlerarası-bölgelerarası-şahıslararası-zamanlararası kanunlar ihtilafı)
2. Hafta Kanunlar ihtilafı hukuku ile milletlerarası usul hukuku ayrımı - Kanunlar ihtilafı hukukunun diğer hukuk dalları ilişkisi - Kanunlar ihtilafı hukukunun kaynakları
3. Hafta Kanunlar ihtilafı hukukunun kuramsal ve metodolojik gelişimi - Yabancı hukukun tatbiki - Türk kanunlar ihtilafı hukukunun gelişimi - MÖHUK'un sistematik analizi
4. Hafta Bağlama (kanunlar ihtilafı) kuralları ile maddi hukuk kuralları arasındaki ayrım - bağlama kurallarının yapısı
5. Hafta Vasıflandırma problemi - Atıf problemi
6. Hafta Hileli bağlanma (devletler hususi hukukunda kanuna karşı hile) - Normlar çelişkisi ve İntibak - Ön mesele
7. Hafta Değişken ihtilaflar - hukuki işlemlerin şekline uygulanacak hukuk - zamanaşımına uygulanacak hukuk -ehliyete uygulanacak hukuk (MÖHUK m. 8)
8. Hafta Şahsın hukuku ve aile hukuku alanına ilişikin MÖHUK'un bağlama kurallarının analizi (MÖHUK m. 8 - 21)
9. Hafta Mirasa uygulanacak hukuk (MÖHUK m. 22) ve Ayni haklara uygulanacak hukuku(MÖHUK m. 23)
10. Hafta Ara Sınav
11. Hafta Sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukuk(MÖHUK m. 24)
12. Hafta Haksız fiillere uygulanacak hukuk (MÖHUK m. 25) ve Sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuk (MÖHUK m. 26) - Milletletlerarası Usul hukukunun genel olarak analizi - milletlerarası yetki
13. Hafta Türklerin kişi hallerine ilişin davalarda, Yabancıların kişi hallerine ilişkin bazı davalarda, miras davalarında yetki - yetki anlaşması - teminat
14. Hafta Devletin yargı muafiyeti - yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi - milletlerarası ticari tahkim-yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARTiryakioğlu, Bilgin/ Aygün, Mesut/ Küçük, Esin (2010): Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı, Beşinci Bası, Yetkin Yayın Evi, Ankara.
Çelikel, A. (2010): Milletlerarası Özel Hukuk, Onuncu Bası, İstanbul: Beta Yayınları.*Nomer, E./Şanlı, C. (2010): Devletler Hususi Hukuku, Yenilenmiş On Sekizinci Bası, İstanbul: Beta Yayınları.
Tekinalp, G. (2009): Milletlerarası Özel Hukuk (Bağlama Kuralları), Onuncu Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık.
Aybay, R./Dardağan, E. (2001): Yasaların Uluslararası Düzeyde Çatışması (Kanunlar İhtilafı), İstanbul: Aybay Yayınları.
Doğan, V. (2010): Milletlerarası Özel Hukuk, Ankara: Seçkin Yayınevi.
Çelikel, A. / Nomer, E. (2010): Devletler Hususi Hukuku (Çözümlenmiş Örnek Olaylar - Seçilmiş Mahkeme Kararları), Onuncu Bası, İstanbul: Beta Yayınları.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi,Sorun/Problem Çözme,Proje,Rapor Hazırlama,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13Ö14Ö15Ö16Ö17Ö18Ö19Ö20Ö21
P1                                         
P2                                         
P3    X   X           X               X            
P4        X     X         X   X   X   X         X     X    
P5                                         
P6  X         X         X                        
P7                                         
P8                                         
P9                                         
P10  X       X       X               X         X     X  
P11                  X               X          
P12                            X