Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İCRA-İFLAS HUKUKU I (İCRA HUKUKU) HUK471 Yedinci Yarıyıl (Güz) 3 + 1 4

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI4
YARIYILYedinci Yarıyıl (Güz)
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Leyla Akyol Aslan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) icra hukuku sistemi,
2) ilamlı ve ilamsız icra,
3) taşınır ve taşınmaz haciz,
4) cebri satışı öğrenir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve İcra Teşkilatı
2. Hafta Şikayet
3. Hafta İcra Harç ve Giderler
4. Hafta Genel Haciz Yolu ile Takip
5. Hafta Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
6. Hafta İcra Takibinin İptali ve Taliki
7. Hafta Haciz
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Satış
10. Hafta Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip
11. Hafta Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
12. Hafta İlamlı İcra
13. Hafta Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip
14. Hafta İhtiyati Haciz
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARKuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İstanbul 2004.
Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku, İstanbul, C. 1 1988, C. 2 1990, C. 3 1993.
Kuru Baki/Arslan Ramazan/Yılmaz Ejder: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2013.
Muşul Timuçin: İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2005.
Pekcanıtez Hakan/Atalay Oğuz/Sungurtekin Özkan Meral/Özekes Muhammet: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2012.
Üstündağ Saim: İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004.
Kuru Baki/Arslan Ramazan/Yılmaz Ejder: İcra ve İflas Kanunu ve Diğer İlgili Mevzuat, Ankara 2013.
Uyar, Talih: Gerekçeli, Notlu, İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, C. 1,,2,3,4,5,6,7, İzmir 1999.
Arslan Ramazan/Yılmaz Ejder: İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara 2013.
Pekcanıtez Hakan/Özekes Muhammet/Akkan Mine: İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara 2006.
Karslı Abdürrahim: İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları, İstanbul 2004.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Örnek Olay İncelemesi
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1       
P2       
P3  X   X   X  
P4  X   X   X   X
P5       
P6       
P7  X   X    
P8       
P9  X     X   X
P10       
P11    X   X  
P12