Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MÜLTECİ HUKUKU HUK488 - 1 + 2 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Mülteci hukukunun temel kavramlarını ve başlıca tartışma konularını büyük ölçüde uluslararası hukuk normlarına dayalı olarak ele alır.
2) Uluslararası hukuk ve insan hakları kavramlarına dayalı mülteci hukuku anlayışından hareketle yerel düzeyde bu hukuk dalının öğretimine ve gelişimine katkıda bulunur.
3) Mülteci hukukunun temel kavramlarını, mülteci korumasından yararlanacak kişilerin kim olduğunu, mülteci belirleme prosedürlerini ve mülteci ve sığınmacıların maddi hak ve özgürlüklerinin neler olduğunu öğrenir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Derse Giriş
2. Hafta Tarihsel Gelişim
3. Hafta Mülteci Hukukunun Kaynakları
4. Hafta Mülteci ve Sığınmacı Kavramı
5. Hafta Mülteci Statüsü Belirleme
6. Hafta Pratik Çalışma (Karar İncelemesi)
7. Hafta Tamamlayıcı Koruma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma
10. Hafta İltica/Sığınma Prosedürü-I
11. Hafta İltica/Sığınma Prosedürü-II
12. Hafta Mülteci ve Sığınmacıların Hak ve Özgürlükleri-I
13. Hafta Mülteci ve Sığınmacıların Hak ve Özgürlükleri-II
14. Hafta Karar İncelemesi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR"Bülent ÇİÇEKLİ (2009) Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar, Ankara: Seçkin" temel ders kitabı olarak okutulmaktadır.
Byrne ROSEMARY (ed) (2008) The Refugee Law Reader: Cases, Documents and Materials, Budapest-Dublin (www.refugeelawreader.org adresinden erişilebilir).
G.S. GOODWIN-GILL & J. McADAM (2007) The Refugfee in International Law, Oxford: Oxford University Pres.
James C. HATHAWAY (2005) The Rights of Refugees under International Law, Cambridge: Cambridge University Press.
UNHCR (2005) An Introduction to International Protection: Protecting Persons of Concern to UNHCR, Geneva: UNHCR.
E. Feller, V. Türk & F. Nicholson (ed) (2003) Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection, Cambridge: Cambridge University Press (www.unhcr.org/pub/41a1b51c6.html adresinden erişilebilir).
BMMYK (2000) Sığınmacı, Mülteci ve Göç Konularına İlişkin Türkiye'deki Yargı Kararları, Ankara: BMMYK.
BMMYK (1998) Sığınma ve Mülteci Konularındaki Uluslararası Belgeler ve Hukuki Metinler, Ankara: BMMYK.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) (1998) Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler ve Usuller Hakkında Elkitabı.
T. ODMAN (1995) Mülteci Hukuku, Ankara: AÜSBF İnsan Hakları Merkezi, Yayın No. 15.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1  X   X   X
P2  X   X   X
P3  X   X   X
P4     
P5  X   X   X
P6  X   X   X
P7  X   X   X
P8  X   X   X
P9     
P10  X   X   X
P11  X   X   X
P12