Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ HUK489 - 1 + 2 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Antik Yunan'da başlıca siyasal düşünceleri betimleyebilecektir.
2) Genel doğacı felsefi düşünceyi tanımlar.
3) Sofistlerin yaklaşımlarını tanır.
4) Otorite-birey ilişkisi bağlamında Sokrates, Platon ve Aristoteles'in siyasal düşüncelerini sorgular.
5) Ortaçağa geçiş ve feodalite koşullarında beliren siyasal düşünceleri yorumlayabilecektir.
6) Hıristiyanlığın siyasallaşması sürecini yansıtan siyasal eğilimleri saptar.
7) Feodalitenin ayırt edici özelliklerini tanır.
8) Kilise-devlet ilişkisi bağlamında Aquinaslı Thomas'ın siyasal düşüncelerini çözümler.
9) Laikliğin gelişimi bağlamında Podovalı Marsilius ve Occamlı William'ın görüşlerini ifade eder.
10) Modern ulus-devletin gelişim sürecinin düşünsel arka planını tartışabilecektir.
11) Modern devletin doğuşu ekseninde Niccolo Machiavelli, Jean Bodin ve Thomas Hobbes'un düşüncelerini karşılaştırır.
12) Kuvvetler ayrılığı ve siyasal iktidarın sınırlandırılması sorunu bağlamında John Locke ve Montesquieu'nun görüşlerini değerlendirir.
13) Ulus-devletin kuramcısı olarak Jean Jacques Rousseau'nun teorik çerçevesini tartışır.
14) Liberal düşünürlerle sosyalist düşünürlerin görüşlerini eleştirebilecektir.
15) John Locke, Benjamin Constant, Jeremy Bentham ve John Stuart Mill'in liberalizme katkılarını ayırt eder.
16) Robert Owen, Saint Simon ve Charles Fourier'nin ütopik sosyalist görüşlerini karşılaştırır.
17) Karl Marx ve Friedrich Engels'in toplumsal sınıflar, devlet ve eşitlik sorunları eksenindeki siyasal görüşlerini tartışır.
18) Sosyal demokrasi düşüncesinin inşası bağlamında Kautsky ve Bernstein'ın görüşlerini yorumlar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Siyaset, siyasal iktidar ve devlet kavramlarına bakış.
2. Hafta Antik Yunan'da toplumsal sınıflar
3. Hafta Antik Yunan'da siyasal örgütlenme.
4. Hafta Doğa felsefesinin gelişimi, Herakleitos ve Sofistler.
5. Hafta Hıristiyanlığın siyasallaşması
6. Hafta Feodalitenin ayırt edici özellikleri
7. Hafta Kilise-siyasal iktidar ilişkileri bağlamında Aquinaslı Thomas'ın görüşleri
8. Hafta Modern devletin gelişiminin düşünsel yansımaları olarak N. Machiavelli,Bodin, Hobbes
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Siyasal iktidarın sınırlandırılması bağlamında Locke ve Montesquieu'nun görüşleri
11. Hafta Liberalizmin ayırt edici özellikleri ve liberal düşünürler: John Locke, Benjamin Constant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill
12. Hafta Ütopik Sosyalizm'in ayırt edici özellikleri ve Robert Owen, Saint Simon, Charles Fourier'nin görüşleri
13. Hafta Marksizmin ayırt edici özellikleri ve Karl Marx, Friedrich Engels'in görüşleri
14. Hafta Sosyal demokrasi ideolojisinin ayırt edici özellikleri ve Kautsky ve Bernstein'ın görüşleri
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARPlaton. Devlet *Machiavelli, Niccolo. Prens *Hobbes, Thomas. Leviathan *Rousseau, Jean Jacques. Toplum Sözleşmesi *Marx K. ve Engels F.. Alman İdeolojisi
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13Ö14Ö15Ö16Ö17Ö18
P1  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P2  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P3  X     X       X     X   X   X   X   X     X   X     X  
P4  X   X   X       X     X     X   X       X   X   X   X  
P5  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X     X     X
P6                                   
P7  X     X     X   X   X     X     X   X   X   X     X   X   X
P8                                   
P9                                   
P10                                   
P11  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P12