Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Birinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
EYPXXX SEÇMELİ I 3 - 3 10
EYP701 EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMALARINDA VERİ ANALİZİ 3 - 3 10
EYP703 EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3 - 3 10
 
İkinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
EYPXXX SEÇMELİ II 3 - 3 10
EYP702 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 - 3 10
EYP704 EĞİTİM POLİTİKALARI ANALİZİ 3 - 3 10
 
Üçüncü Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
EYPXXX SEÇMELİ III 3 - 3 10
EYP790 SEMİNER - - - 20
 
Dördüncü Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
EYP791 DOKTORA YETERLİK - - - 30
 
Beşinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
EYP792 TEZ I - - - 30
 
Altıncı Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
EYP793 TEZ II - - - 30
 
Yedinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
EYP794 TEZ III - - - 30
 
Sekizinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
EYP795 TEZ IV - - - 30
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
EYP705 EĞİTİMDE LİDERLİK KURAMLARI 3 - 3 10
EYP706 EĞİTİM YÖNETİMİNDE ALAN ARAŞTIRMALARI 3 - 3 10
EYP707 EĞİTİMDE DENETİM VE HESAP VEREBİLİRLİK 3 - 3 10
EYP708 OKUL GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME 3 - 3 10
EYP709 NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 - 3 10
EYP710 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 - 3 10
EYP711 EĞİTİM PLANLAMASI 3 - 3 10
EYP712 YÜKSEK ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ 3 - 3 10
EYP713 EĞİTİM LİDERLİĞİNDE ETİK VE YASAL TARTIŞMALAR 3 - 3 10
EYP714 ÖĞRETİMSEL LİDERLİK 3 - 3 10
EYP715 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İMAJ 3 - 3 10
EYP716 EĞİTİM RAPORLARININ ANALİZİ 3 - 3 10
EYP717 YÖNETİMDE KARAR VE PROBLEM ÇÖZME 3 - 3 10
EYP718 TEST GELİŞTİRME 3 - 3 10
EYP719 EĞİTİMDE ÖZELLEŞME 3 - 3 10
EYP720 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3 - 3 10
EYP721 KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM 3 - 3 10
EYP722 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 3 - 3 10
EYP723 EĞİTİM EKONOMİSİ VE FİNANSMANI 3 - 3 10
EYP724 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3 - 3 10
EYP725 EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ 3 - 3 10
EYP726 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KÜLTÜR 3 - 3 10
EYP727 EĞİTİM ÖRGÜTLERİ VE TEKNOLOJİ 3 - 3 10
EYP728 EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 3 - 3 10
EYP729 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI 3 - 3 10
EYP730 SOSYAL BİLİM FELSEFESİ 3 - 3 10
EYP731 EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ 3 - 3 10
EYP732 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 3 - 3 10
EYP733 ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİ VE SENDİKALAR 3 - 3 10
 
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi