Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
EĞİTİM İSTATİSTİĞİ EYD654 İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI1
YARIYILİkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Halil Giray Berberoğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) İstatistikle ilgili temel kavramlara ilişkin yorum geliştirir
2) Farklı istatistiksel dağılımların kullanım alanlarına ilişkin çıkarımda bulunur
3) Hipotez testini uygular ve sonuçlarını yorumlar
4) Verileri SPSS ortamında oluşturur, veri temizleme tekniklerini kullanır, verileri analiz eder
5) Araştırma sorusuna uygun istatistiksel analizi seçer
6) TipI, TipII hata ve etki büyüklüğü hakkında yorumda bulunur.
7) Merkezi limit teoremi hakkında yorum yapar
8) Farklı istatistiksel dağılımları ayırt eder
9) Test istatistiklerinin sayıltılarını test eder
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERyok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Temel kavramlar, evren, örneklem, değişken, istatistik, parametre, betimsel ve çıkarımsal istatistik v.s
2. Hafta Verilerin oluşturulması, temizlenmesi, temel istatistiksel analizler.
3. Hafta Merkezi dağılım ve yayılım ölçüleri ve kullanılması.
4. Hafta Normal dağılım özellikleri ve normal dağılımın olasılık kapsamında kullanılması.
5. Hafta Korelasyon ve regrasyon analizi.
6. Hafta Merkezi limit teoremi ve hipotez testi.
7. Hafta Hipotez testi: Bağımsız ortalamaların karşılaştırılması(z-testi)
8. Hafta Hipotez testi: Bağımsız ve bağımlı ortalamaların karşılaştırılması (t testi ve F testi)
9. Hafta Test istatistiklerinin sayıltıları, etki büyüklüğü, Tip I ve Tip II hata kontrolü
10. Hafta Hipotez testi: Birden fazla bağımsız ortalamaların karşılaştırılması. Tek yönlü varyans analizi.
11. Hafta Hipotez testi: Birden fazla bağımlı ortalamaların karşılaştırılması. Tekrarlı varyans analizi.
12. Hafta Hipotez testi: Birden fazla bağımsız ortalamanın karşılaştırılması. İki yönlü varyans analizi
13. Hafta İstatistiksel kontrol: Tek yönlü varyans analizinde kovaryans analizi teknikleri.
14. Hafta Parametrik olmayan testler ve parametrik testlerden farkları.
15. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARHinkle, D.E.,Wiersma, W., ve Jurs, S.G. (1988) Applied Statistics for the Behavioral Sciences. Boston: Houghton Mifflin Company

Arıcı,Hüsnü. (1984) İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar. Ankara: Meteksan Matbaacılık
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Eğitim-Uygulama,Sorun/Problem Çözme,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9
P1                 
P2                 
P3                 
P4                 
P5                 
P6                 
P7                 
P8                 
P9                 
P10                 
P11                 
P12                 
P13                 
P14                 
P15                 
P16                 
P17                 
P18                 
P19