Anasayfa  »  Tıp Fakültesi »  Tıp Programı (%30 İngilizce)

Üniversite Zorunlu Dersleri T U K AKTS
BTU100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI 2 - 2 2
GSBHSH SEÇMELİ GÜZEL SANATLAR/İLK YARDIM - 2 1 1
ORY100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ 1 - 1 1
 
Dönem I T U K AKTS
ATA105 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - 66 4 4
TIP107 ÇALIŞMA GRUBU I - 87 - 2,5
TIP135 TOPLUM VE SOSYAL HEKİMLİK - 76 - 6
TIP136 YAŞAMIN KİMYASAL, MOLEKÜLER VE FİZİKSEL TEMELLERİ - 163 - 10
TIP137 HÜCRE METABOLİZMASI - 168 - 12
TIP139 KALITIM VE DOKU - 157 - 10
TIP142 HAREKET SİSTEMİ - 127 - 9
TIP149 KLİNİKTE ERKEN GÖZLEMLER - 108 - 2,5
TÜRK107 TÜRK DİLİ - 64 4 4
 
Dönem II T U K AKTS
TIP243 SİNİR SİSTEMİ - 165 - 11,5
TIP244 SOLUNUM DOLAŞIM SİSTEMİ - 122 - 9
TIP245 GASTROINTESTİNAL SİSTEM - 174 - 12
TIP246 ÜROGENİTAL SİSTEM - 73 - 5
TIP247 HASTALIKLARIN TEMELLERİ - 183 - 12,5
TIP248 KAN VE LENF - 68 - 4,5
TIP249 KLİNİKTE ERKEN GÖZLEMLER - 83 - 2,5
TIP290 ÇALIŞMA GRUBU II - - - 3
 
Dönem III T U K AKTS
TIP315 HALK SAĞLIĞI - - - 6,5
TIP316 HASTALIKLARIN TEMELLERİ VE TANI YÖNTEMLERİ - - - 9,3
TIP324 HEMATOPOETİK SİSTEM, ONKOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ - - - 5,4
TIP330 DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ - - - 8,3
TIP331 SİNDİRİM SİSTEMİ - - - 4,2
TIP332 ENDOKRİN VE KADIN HASTALIKLARI, DOĞUM - - - 7,3
TIP333 NEFROLOJİ VE ÜRİNER SİSTEM - - - 4
TIP334 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE PSİKİYATRİ - - - 7
TIP335 KAS - İSKELET SİSTEMİ - - - 5
TIP390 ÇALIŞMA GRUBU III - - - 3
 
Dönem IV T U K AKTS
TIP407 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - - - 5
TIP409 KLİNİKLE TANIŞMA - - - 3
TIP464 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - 8 - 12
TIP466 İÇ HASTALIKLARI - 8 - 12
TIP474 DERMATOLOJİ - 5 - 5
TIP475 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON - 4 - 4
TIP477 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ - 5 - 5
TIP481 KARDİYOLOJİ - 3 - 5
TIP483 ENFEKSİYON HASTALIKLARI - 4 - 4
TIP484 NÖROLOJİ - 5 - 5
 
Dönem V T U K AKTS
TIP514 ADLİ TIP - - - 2
TIP515 TIBBİ ETİK - - - 2
TIP516 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON - - - 6
TIP517 GENEL CERRAHİ - - - 10
TIP518 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - - - 10
TIP519 KULAK - BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI - - - 6
TIP524 SEÇMELİ - - - 4
TIP525 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ - 2 - 4
TIP562 ÇOCUK CERRAHİSİ - 2 - 4
TIP579 GÖZ HASTALIKLARI - 2 - 4
TIP592 ÜROLOJİ - 2 - 4
TIP595 SEÇMELİ - - - 4
 
Dönem VI T U K AKTS
TIP620 SEÇMELİ - - - 5
TIP656 KIRSAL HEKİMLİK - 40 - 8
TIP664 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - 60 - 10
TIP666 İÇ HASTALIKLARI - 60 - 10
TIP678 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - 45 - 8
TIP679 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - 15 - 2
TIP691 AİLE HEKİMLİĞİ - 20 - 4
TIP693 GENEL CERRAHİ - 30 - 5
TIP695 SEÇMELİ - 30 - 3
TIP697 ACİL - 30 - 5
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
TIP522 SEÇMELİ (TIBBİ LABORATUVAR) - - - 4
TIP523 SEÇMELİ (GÖĞÜS KALP-DAMAR CERRAHİSİ) - - - 4
TIP526 SEÇMELİ (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ) - 2 - 4
TIP527 SEÇMELİ (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ) - 2 - 4
TIP635 SEÇMELİ (ANATOMİ) - 30 - 3
TIP636 SEÇMELİ (BEYİN CERRAHİSİ) - 30 - 3
TIP637 SEÇMELİ (CERRAHİ / ACİL) - 30 - 3
TIP638 SEÇMELİ (DERMATOLOJİ) - 30 - 3
TIP639 SEÇMELİ (ENFEKSİYON HASTALIKLARI) - 30 - 3
TIP640 SEÇMELİ (FARMAKOLOJİ) - 30 - 3
TIP641 SEÇMELİ (FİZYOLOJİ) - 30 - 3
TIP642 SEÇMELİ (GENEL CERRAHİ) - 30 - 3
TIP643 SEÇMELİ (GÖZ HASTALIKLARI) - 30 - 3
TIP644 SEÇMELİ (GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ) - 30 - 3
TIP645 SEÇMELİ (HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ) - 30 - 3
TIP646 SEÇMELİ (KALP VE DAMAR CERRAHİSİ) - 30 - 3
TIP647 SEÇMELİ (PSİKİYATRİ) - 30 - 3
TIP648 SEÇMELİ (KARDİYOLOJİ) - 30 - 3
TIP649 SEÇMELİ (KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI) - 30 - 3
TIP650 SEÇMELİ (MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ) - 30 - 3
TIP651 SEÇMELİ (NÖROLOJİ) - 30 - 3
TIP653 SEÇMELİ (YOĞUN BAKIM (ANESTEZİYOLOJİ)) - - - 5
TIP655 SEÇMELİ YOĞUN BAKIM (KORONER) - - - 5
TIP657 SEÇMELİ (RADYASYON ONKOLOJİSİ) - 30 - 3
TIP658 SEÇMELİ (İÇ HASTALIKLARI-ENDOKRİNOLOJİ) - 30 - 3
TIP659 SEÇMELİ (TIBBİ GENETİK) - 30 - 3
TIP660 SEÇMELİ (NÜKLEER TIP) - 30 - 3
TIP661 SEÇMELİ (ORTOPEDİ) - 30 - 3
TIP662 SEÇMELİ (PATOLOJİ) - 30 - 3
TIP663 SEÇMELİ (GASTROENTEROLOJİ) - 30 - 3
TIP665 SEÇMELİ (HALK SAĞLIĞI) - 30 - 3
TIP667 SEÇMELİ (ACİL TIP) - 30 - 3
TIP668 SEÇMELİ (ADLİ TIP) - 30 - 3
TIP669 SEÇMELİ (AİLE HEKİMİ) - 30 - 3
TIP670 SEÇMELİ (PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ) - 30 - 3
TIP671 SEÇMELİ (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) - 30 - 3
TIP672 SEÇMELİ (RADYOLOJİ) - 30 - 3
TIP673 SEÇMELİ (TIBBİ BİYOKİMYA) - 30 - 3
TIP674 SEÇMELİ (İÇ HASTALIKLARI) - 30 - 3
TIP675 SEÇMELİ (İMMÜNOLOJİ) - 30 - 3
TIP677 SEÇMELİ (TIBBİ ONKOLOJİ) - 30 - 3
TIP681 SEÇMELİ (TIBBİ BİYOLOJİ) - 30 - 3
TIP682 SEÇMELİ (PEDİATRİK CERRAHİ) - 30 - 3
TIP683 SEÇMELİ (ÜROLOJİ) - 30 - 3
TIP684 SEÇMELİ (FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON) - 30 - 3
TIP685 SEÇMELİ (HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ) - 30 - 3
TIP686 SEÇMELİ (KADIN DOĞUM) - 30 - 3
TIP688 SEÇMELİ (ANESTEZİYOLOJİ) - 30 - 3
TIP690 SEÇMELİ (JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ) - 30 - 3
TIP692 SEÇMELİ (TIP TARİHİ VE ETİK) - 30 - 3
TIP698 BİYOİSTATİSTİK - 30 - 3
 
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi