Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

Üniversite Zorunlu Dersleri T U K AKTS
BTU100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI 2 - 2 2
GSBHSH SEÇMELİ GÜZEL SANATLAR/İLK YARDIM - 2 1 1
ORY100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ 1 - 1 1
 
Birinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
ENG125 İNGİLİZCE I 4 - 4 5
SHXXX SEÇİMLİK DERS I 2 - 2 4
SH111 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 - 3 3
SH117 FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 3 - 3 3
SH119 RAPOR HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 2 - 2 2
SH127 SOSYAL HİZMETLER TARİHÇESİ 3 - 3 3
SH129 MÜRACAATÇI SİSTEMLERİNİ TANIMA 2 - 2 5
SH183 ALAN İNCELEMESİ 1 3 2 3
TÜRK101 TÜRK DİLİ I 2 - 2 2
 
İkinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
ENG126 İNGİLİZCE II (ÖK: ENG125) 4 - 4 5
PSK100 GENEL PSİKOLOJİ 3 - 3 5
SHXXX SEÇİMLİK DERS II 2 - 2 4
SH114 SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 - 2 3
SH116 HUKUKA GİRİŞ 3 - 3 3
SH118 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 3 - 3 5
SH120 EKONOMİYE GİRİŞ 3 - 3 3
TÜRK102 TÜRK DİLİ II 2 - 2 2
 
Üçüncü Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
ATA201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 - 2 2
ENG225 İNGİLİZCE III (ÖK: ENG126) 4 - 4 5
SHXXX SEÇİMLİK DERS III 2 - 2 4
SHXXX SEÇİMLİK DERS IV 2 - 2 4
SH211 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I 3 - 3 4
SH213 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPISI 3 - 3 3
SH215 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3 - 3 3
SH217 SOSYAL HİZMET KURAM VE MÜDAHALESİ I 4 - 4 5
 
Dördüncü Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
ATA202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 - 2 2
ENG226 İNGİLİZCE IV (ÖK: ENG225) 4 - 4 5
SHXXX SEÇİMLİK DERS V 2 - 2 4
SH212 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II 3 - 3 4
SH214 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 3 - 3 5
SH216 İSTATİSTİK 4 - 4 5
SH218 SOSYAL HİZMET KURAM VE MÜDAHALESİ II 4 - 4 5
 
Beşinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SHXXX SEÇİMLİK DERS VI 2 - 2 4
SHXXX SEÇİMLİK DERS VII 2 - 2 4
SH311 SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA 3 - 3 4
SH313 İNGİLİZCE LİTERATÜRDE SOSYAL HİZMET 2 - 2 3
SH317 ARAŞTIRMA UYGULAMASI I - 4 2 4
SH319 SOSYAL HİZMET KURAM VE MÜDAHALESİ III 4 - 4 5
SH381 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I - 6 2 6
 
Altıncı Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
SHXXX SEÇİMLİK DERS VIII 2 - 2 4
SHXXX SEÇİMLİK DERS IX 2 - 2 4
SH312 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ 3 - 3 4
SH314 SOSYAL HİZMETLERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 - 2 3
SH318 ARAŞTIRMA UYGULAMASI II - 4 2 5
SH320 SOSYAL HİZMET KURAM VE MÜDAHALESİ IV 4 - 4 5
SH340 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH384 YAZ STAJI - 6 2 1
 
Yedinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SHXXX SEÇİMLİK DERS X 2 - 2 4
SHXXX SEÇİMLİK DERS XI 2 - 2 4
SHXXX SEÇİMLİK DERS XII 2 - 2 4
SHXXX SEÇİMLİK DERS XIII 2 - 2 4
SH411 SEMİNER / VAKA TARTIŞMALARI 2 - 2 2
SH481 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II - 12 4 12
 
Sekizinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
SH482 BLOK UYGULAMA - 40 17 30
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
SH121 OYUNLA İLETİŞİM 2 - 2 4
SH122 EDEBİYAT VE SANATTA SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH123 İLETİŞİM BECERİLERİ 2 - 2 4
SH125 YARATICI DRAMA 2 - 2 4
SH126 GÖNÜLLÜLÜK VE SOSYAL SORUMLULUK 2 - 2 4
SH251 SİVİL TOPLUM VE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH252 EVDE BAKIM HİZMETLERİ VE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH253 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH254 ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH255 ULUSLARARASI HUKUKTA SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH256 AFETLERDE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH257 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH351 AİLELERLE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH352 ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH353 TIBBİ SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH354 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH355 ADLİ SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH356 PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH357 İNGİLİZCE SEMİNER I 2 - 2 4
SH358 İNGİLİZCE SEMİNER II 2 - 2 4
SH461 ÖZEL SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI VE YÖNETİMİ 2 - 2 4
SH463 AİLE TEDAVİLERİ 2 - 2 4
SH465 GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH467 OKUL SOSYAL HİZMETİ 2 - 2 4
SH469 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH473 İNSAN TİCARETİ VE MÜLTECİLERLE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH475 KRİZE MÜDAHALE VE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH477 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
SH479 ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET 2 - 2 4
 
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi