Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SOSYAL ANTROPOLOJİ SH114 İkinci Yarıyıl (Bahar) 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI1
YARIYILİkinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Olgu Karan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Antropolijinin tarihine, kuramuna ve yöntemine ve çalışma alanına ilişkin bir farkındalık geliştirebilecekler.
2) Kültürün birey ve toplumsal davranış üzerine etkisini anlayabilecekler.
3) Günümüz toplumları ve sorunlarına ilişkin kültür aşırı bir bakış açısı geliştirebilecekler.
4) Günümüz dünya sisteminin bir parçası olarak kendi kültürel, ekonomik ve siyasi yapılarını ve sorunlarını inceleyebilecekler.
5) Antropoloji ve sosyal hizmetler disiplinini birbiriyle ilişkilendirme yeteneğine sahip olabilecekler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Sosyal kültürel antropolojinin tanıtımı, bazı temel konular kavramlar ve deneyimler
2. Hafta Antropolojinin kapsamı diğer bilimlerle ilişkisi, antropoloji kuramı: yaklaşımlar ve sınırlılıklar
3. Hafta Alan araştırması, yöntem ve teknikler
4. Hafta Kültür kavramı, kültürel süreçler, kültürün özellikleri, kültürel farklılıklar, kültürel uyarlanma, kültürleme, kültürleşme
5. Hafta Toplumsal cinsiyet, evlilik
6. Hafta Akrabalık ve aile
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kültür ve karakter, dil ve iletişim, ideoloji ve simgesel sistem, simgeler, göstergeler
9. Hafta Toplumsal örgütlenme, denetim, etniklik, kimlik, etnikmerkezcilik
10. Hafta Din ve tören
11. Hafta Kültürel değişme, değişmenin işleyiş tarzı, yenilik ve yayılma
12. Hafta Modern dünya sistemi, endüstrileşme, globalleşme, çokkültürlülük, tüketim kültürü, popular kültür
13. Hafta Uygulamalı antropoloji ve günümüz dünya toplumları, kalkınma, bağımlılık
14. Hafta Antropoloji ve Sosyal Hizmet
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. CRAPO, Richley. 1990. Cultural Anthropology, Understanding Ourselves and Others. Connecticut: the Dushking Publishing Group, Inc.
2. GÜVENÇ, Bozkurt. 1991. İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
3. HAVILLAND, William. 1990. Cultural Anthropology. Orlando:Holt, Rinehart and Winston, Inc.
4. KOTTAK, Conrad Phillip, 2001. Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. Ankara. Ütopya Yayınları.
5. SARAN, Nephan. 1993. Antropoloji. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
6. WELLS, Calvin 1984. Sosyal Antropoloji Açısından İnsan ve Dünyası. İstanbul: Remzi Kitabevi.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev125
Diğer15
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1         
P2          X
P3         
P4        X  
P5         
P6          X
P7  X        
P8         
P9         
P10      X   X   X
P11         
P12         
P13  X   X      
P14         
P15         
P16          X
P17