Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ SH118 İkinci Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 5

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI1
YARIYILİkinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS5
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Fatma Işıl Bulut
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sosyal refah sistemi içerisinde sosyal hizmetin fonksiyonunu tanımlayabilecekler.
2) Sosyal hizmet disiplininin temel unsurlarını kavrayabilecekler.
3) Sosyal hizmetin bilgi temeli ve değer sistemi ile uygulama düzeyleri hakkında temel yaklaşımları öğrenebilecekler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Sosyal Refah ve Sosyal Hizmete İlişkin Kimi Temel Kavramlar, sosyal hizmetin refah sistemi içindeki yeri, sosyal refah ile sosyal hizmet ilişkisi, insani yardım meslek grupları.
2. Hafta Bir Disiplin ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet: Bilim, Temel Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Sosyal Bilimler, ve Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Neden Disiplindir
3. Hafta Bir Disiplin ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet,Meslek tanımı ve Meslek Olmanın Koşulları/Ölçütleri, Sosyal Hizmet Neden Meslektir,
4. Hafta Sosyal Hizmetin Temel Unsurları: Bilgi ; Beceri; Değer
5. Hafta Sosyal Hizmetin Temel Unsurları: Toplum Onayı ve Mesleki Yetki; Hizmet Kurumu; Müracaatçı
6. Hafta Sosyal Hizmetin Temel Unsurları: Sosyal Hizmet Uzmanı; Mesleki Kültür
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sosyal Hizmetin Amaç ve Görevleri; Sosyal Hizmetin Ayırt Edici Özellikleri; Sosyal Hizmet Felsefesi
9. Hafta Sosyal Hizmette Uygulama Tarzları:Geleneksel Yaklaşım; Genelci Yaklaşım
10. Hafta Sosyal Hizmetin Müdahale Süreci
11. Hafta Sosyal Hizmetin Kimi Alt Uzmanlık Alanları:Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet, Yaşlılarla Sosyal Hizmet, Ailelerle Sosyal Hizmet
12. Hafta Sosyal Hizmetin Kimi Alt Uzmanlık Alanları: Tıbbi Sosyal Hizmet, Engellilerle Sosyal Hizmet, Psikiyatrik Sosyal Hizmet
13. Hafta Sosyal Hizmetin Kimi Alt Uzmanlık Alanları: Yoksullarla Sosyal Hizmet, Adli Sosyal Hizmet, Endüstriyerl Sosyal Hizmet
14. Hafta Dersin Genel Değerlendirilmesi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Buz, S. (2002) "Sosyal Hizmette Etik Kurallar ve Çelişkiler" Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları, H.Ü.SHYO Yayını, Ankara.
2. Cılga İ. (2004) Bilim ve Meslek Olarak Türkiye'de Sosyal Hizmet. H.Ü.SHYO Yayın No 16
3. Çengelci E. (1996) Cumhuriyet Türkiye'sinde Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi Ankara
4. Dearling, A. (1993) Social Welfare Word Book, Longman, London.
5. Garvin, C.D., Tropman, J.E, (1992) Social Work in Contemporary Society, Prentice Hall Inc., New Jersey.
6. Hepwort, D.H., Rooney, R.H., Larsen J.A. (2002) Direct Social Work Practice, Theory and Skills, Thomson Learning Inc.,USA.
7. Johnson, L.C., (1995) Social Work Practice A. Generalist Approach, Needhom Heights, Massachusets.
8. Kamerman, S.B. (1973) "Knowledge for Practice: Social Science in Social Work", Shaping the New Social Work, Ed. Alfred J.Kahn, Columbia Uni. Press, New York.
9. Karataş, K. (1999) "Sosyal Refah: Kavramsal Boyutu Gelişimi ve Nitelikleri", Yaşam Boyu Sosyal Hizmet, H.Ü. SHYO Yayını, Ankara.
10. Kut, S. (1988) Sosyal Hizmet Mesleği Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri, Ankara.
11. National Association of Social Workers, "Social Work Profession Overview", Encyclopedia of Social Work, 19 th Ed. NASW Press, USA.
12. Richan, W.,C. (1973) "The Social work Profession and Organized Social Welfare" Shaping The New Social Work, Ed.Alfred J.Kahn, Columbia Uni Press, New York.
13. Sheafor B. , Harejs, C, Sosyal Hizmet Uygulaması. Çeviri Editörü: Durdu Bartan Çiftçi. Ankara, Nika Yayınları, 2014.
14. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları, Ankara, Ütopya Yayıncılık, 2004.
15. Zastrow, C. (2013) Sosyal Hizmete Giriş. Çeviri Editörü: Durdu Baran Çiftçi. Ankara, Nika Yayınevi.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİTartışma,Anlatım,Soru-Cevap,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav125
Ödev125
Devam110
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİL
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1    X   X
P2  X   X   X
P3    X  
P4     
P5  X   X   X
P6     
P7  X   X  
P8    X  
P9     
P10    X   X
P11    X  
P12    X   X
P13      X
P14    X  
P15     
P16     
P17  X