Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
RAPOR HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ SH119 Birinci Yarıyıl (Güz) 2 + 0 2

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)
AKTS2
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Mehmet Can Aktan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Literatür taraması yapabileceklerdir
2) Akademik yazım kurallarına ve bilim etiğine uygun rapor hazırlayabileceklerdir
3) Etkili sunum hazırlayabileceklerdir
4) Sunum yapma becerisi gösterebileceklerdir
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Tanışma, derse ilişkin beklentilerin belirtilmesi
2. Hafta Bilim etiği ve etik dışı davranışların tartışılması
3. Hafta Hazırlanacak konuyla bağlantılı hazırlık süreci, literatür taraması yapma aşamaları, kütüphane ve elektronik veri tabanlarından kaynak taraması yapma, internetten alınan kaynakların güvenilirliğini kontrol etme.
4. Hafta Akademik yazım kurallarının tartışılması, çeşitli yazım kurallarının incelenmesi; raporun fiziksel yapısı, kapak oluşturma, başlık sırası ve biçimi, önsöz içeriği, anahtar kelimelerin belirlenmesi, giriş, kuramsal çerçeve, sonuç ve öneriler bölümlerinin içeriğinin oluşturulması.
5. Hafta Akademik yazım kurallarının tartışılması, çeşitli yazım kurallarının incelenmesi; akademik aşırmacılık (intihal) ve doğru kaynak gösterim şekillerinin tartışılması, metin içi ve çalışma sonu kaynak gösterim farklarının değerlendirilmesi.
6. Hafta Makaleler üzerinden doğru ve yanlış kaynak gösterim şekillerinin incelenmesi, yanlış gösterimlerin doğrusunun tartışılması.
7. Hafta Ara Sınav.
8. Hafta Elektronik posta oluşturma ve dilekçe yazımı konusunun ele alınması, örnekler üzerinde tartışılması, konuyla bağlantılı ödev verilmesi.
9. Hafta Sunumun tanımı, etkili sunum teknikleri, sunum öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar ve beden dili konularının tartışılması.
10. Hafta Sunuma hazırlık aşamalarının tartışılması.
11. Hafta Etkili bir sunum gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenlerin etraflıca tartışılması, örnekler verilmesi.
12. Hafta Öğrenci Sunumları
13. Hafta Öğrenci Sunumları
14. Hafta Öğrenci Sunumları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARKökdemir, D., Demirutku, K., Çırakoğlu, O. C., Işın, G., Muratoğlu, B., Sayın, P. ve Yeniçeri, Z. (eds.) (2015). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuarı. İnternet erişim adresi: http://www.elyadal.org
Er, S. (2012). Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı. (15. Baskı). İstanbul: Hayat Yayınları.
İzgören, A. Ş. (2000). Dikkat Vücudunuz Konuşuyor. (36. Baskı). Ankara: Elma Yayınevi.
Tokay, D. (2004). Etkili Sunum Teknikleri. (15.08.2012) http://www.ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/fen-bilimleri-enstitusu/.../ekkaynaklar?
Bilgiç, G. H. (2010). Etkili Sunum Teknikleri. (15.08.2012).
İslam, Y. (2007). Araştırma - Yazma ve Sunu Teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
http://eelbasi.etu.edu.tr/Etkili_Sunum_Teknikleri.pdf

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİSunum,Rapor Hazırlama,Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev220
Diğer110
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLİngilizce
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1       
P2       
P3       
P4  X      
P5       
P6       
P7       
P8       
P9    X   X   X
P10       
P11       
P12       
P13       
P14       
P15       
P16       
P17  X   X